Strah od tužbe najčešći uzrok stresa i anksioznosti kod stomatologa

  Kad ljudi pomisle na odnos stomatologa i pacijenta obično svi taj odnos posmatraju iz ugla pacijenta i pomisle na strah pacijenta od stomatoloških tretmana. Nedavno sprovedena anketa je pokazala, međutim, da je kod stomatologa u Velikoj Britaniji najveći izvor stresa i anksioznosti strah da će ih nezadovoljni pacijent tužiti i da će Komora stomatologa sprovoditi istragu nad njima zbog te tužbe. Anketu je sprovelo udruženje „Dental Protection“, koja je dio neprofitne organizacije „Medical Protection Society“ koja obuhvata ljekare, stomatologe i druge zdravstvene radnike. Oni su anketirali više od 1.100 stomatologa iz Velike Britanije o najvećim izvorima stresa koji je povezan sa poslom i preko 77 procenata je kao najveći uzrok stresa i anksioznosti navelo strah od tužbe nezadovoljnog pacijenta. Rezultate ankete, komentarisao je doktor Radž Ratan (Dr Raj Rattan), dentalni direktor udruženja Dental Protection.

  -Stres može da ima uticaj na zdravlje stomatologa i na njegovu/njenu sposobnost za rad. Može da utiče na kvalitet rada, kliničke procjene i moral stomatologa. Visoki nivo stresa utiče na produktivnost i povećavaju mogućnost od grešaka u radu čime se povećava i mogućnost da pacijenti budu nezadovoljni da tuže stomatologa… i tako dobijamo začarani krug.
  Razloga za to ima mnogo.
  -Savremen način života je pun izazova, stresora i pritisaka i profesija stomatologa nije izuzetak. Udruženje Dental Protection želi da ohrabri stomatologe da potraže pomoć i savjete kako da se izbore sa tim strahovima prije nego što izazovu ireverzibilne posljedice na njihovo zdravlje i posao,” zaključio je doktor Ratan. (Dental Tribune UK/Dental Tribune Srbija).

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.