fbpx
NaslovnaObavještenjaStomatolozi zadovoljni izborom karijere

Stomatolozi zadovoljni izborom karijere

Iako je stomatologija generalno visoko plaćena profesija, stresori kao što su finansijski pritisak i visok nivo odgovornosti mogu ga učiniti izazovnim izborom karijere.

U novom sistematskom pregledu i meta-analizi, istraživači su pokušali da izmjere nivo zadovoljstva stomatologa svojim poslom. Njihovi nalazi ukazuju, između ostalog, da stomatolozi imaju veće zadovoljstvo poslom od ljekara opšte prakse. Pregled su sproveli istraživači sa Nacionalnog univerziteta Džeonbuk u Južnoj Koreji i Univerziteta Hue u Vijetnamu.

Foto: whistlerdental.com
- Advertisement -

Ukupno devet studija objavljenih između 1990. i 2017. godine uključeno je u njihovu meta-analizu i istraživalo je stavove stomatologa iz SAD, Kanade, Kine, Južne Koreje, Litvanije i Egipta. Osam studija koristilo je modifikovanu verziju ankete o zadovoljstvu stomatologa (DSS), mjernog instrumenta koji su razvili Shugars et al. 1990. koji je od tada široko prihvaćen za ovu svrhu.

U svojoj meta-analizi rezultata, istraživači su otkrili da je 76,6% stomatologa zadovoljno svojim izborom karijere. Studije koje su mjerile zadovoljstvo poslom i među opštim stomatolozima i specijalistima, uključujući ortodonte i dječije stomatologe, otkrile su da su ovi specijalisti generalno imali viši nivo zadovoljstva poslom. Sve u svemu, šest faktora je povezano sa većim zadovoljstvom poslom: odnosi sa pacijentima, poštovanje, pružanje nege, osoblje, profesionalni odnosi i profesionalno okruženje.

Foto: freepik.com

U svojoj diskusiji, autori su primijetili da je većina studija koje su analizirali sprovedena u zemljama sa visokim dohotkom, čime su ograničili njihovo razumijevanje nivoa zadovoljstva poslom među stomatolozima u zemljama sa srednjim i niskim prihodima. Pored toga, nisu analizirani faktori kao što su starost, pol i javne i privatne stomatološke usluge.

“Dalja istraživanja bi trebalo da se sprovedu u zemljama sa srednjim i niskim prihodima koristeći DSS, uključujući procenu stresa“, napisali su autori u svom zaključku.
Studija pod nazivom “Dentist job satisfaction: A systematic review and meta-analysis” objavljena je u izdanju časopisa International Dental Journal za oktobar 2021.

Izvor: Dental Tribune International/Dental Tribune Srbija

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -