Stomatološka komora Crne Gore objavila finanijski izvještaj za prošlu godinu

  Stomatološka komora Crne Gore, sa kojom naš portal ima uspješnu saradnju, saopštila je bilans poslovanja u prošloj godini.

  Prema izvještaju finansijske službe, prihodovano je 125,789.96 eura.

  Od toga je Ministarstvo dalo 40,974.95 eura, a od licenca je dobijeno oko devet hiljada eura više (49,950.00).

  Na ime članarina uplaćeno je 28,005.00, kotizacije 400, štandova 2,960.00 i donacija 1,500.00 eura.

  Rashodi su bili 69,263.73 eura. Na neto plate je otišlo 15,947.72 eura.

  Porezi na zarade su bili 2.159.72 eura, a doprinosi 4,961.04.

  Ugovori o djelu koštali su komoru 15,254.92 eura, zakup 5,171.04. Troškovi deponije i čistoće iznosili su 49.05 eura, kancelarijskog materijala 297.54.

  Na ime eletrične energije potrošeno je 243.40, PTT usluge 603.10 i štampanje službenog lista 180.000.

  Izrada faksimila i licenci koštala je blizu sedam hiljada eura (4,667.82+2,037.66).

  Troškovi stručnog predavanja u Bijelom Polju bili su 1,797.90, avionske karte profesora za Tivat i Bijelo Polje 1,573.80, a troškovi prvog simpozijuma ortodenata u Tivtu 1,573.80.

  Zakup konferencijske sale u Nikšiću, komoru je koštao 183.60 eura, štampanje i prevod statuta na engleski jezik 300.00, a štampanje prvog i drugog biltena 3,159.07 eura.

  Na ime putnih troškova (naloga) isplaćeno je 3,333.77 eura, banke su na ime provizije uzele 138.38.

  Troškovi sjednice Izvršnog odbora I Skupštine bili su 2,475.84.

  Vitrina je plaćena 760.00, a na teret plana iz 2017. godine, dobavljačima je dato 95.66 eura.

  Iz 2017. je sa žiro računa prenijeto 36,330.53 eura.

  Posljednjeg dana prošle godine na računu Stomatološke komore bilo je 90,856.76 eura.

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.