Stomatološka Komora Crne Gore: Formirana podgorička podružnica, kolegijalnost iznad svega

  Stomatološka Komora Crne Gore nastavila je sa formiranjem podružnica pa je tako u srijedu 14. marta u  prostorijama Instituta za javno zdravlje formirana podružnica za Podgoricu.

  Kako je kazano na početku sastanaka, o zasijedanju je obaviješteno 320 ljekara, a bili su prisutni i distributeri koji su takođe obaviješteni i pozvani da prisustvuju.

  Na početku se prisutnima obratio predsjednik Komore, dr Borislav Ćalović koji je naveo da su oni već obišli sve gradove, te da je odziv stomatologa bio više nego dobar.

  – Ovo je važno i sa stanovišta otvaranja lakše i otvorenije komunikacije sa skolegama stomatolozima van Podgorice, gdje se inače nalazi centrala komore. Na taj način moći ćemo da čujemo o problemima, uputimo se u sve detalje i otklonimo probleme u radu naših kolega ma gdje se oni nalazili – zaključio je dr Ćalović.

  Sastavni dio svakog prethodnog, pa i ovog sastanka, bila je anketa sa stepenom zadovoljstva rada reprezenata i Komore uopšte. Rezultati ankete su bili veoma pozitvni, a tokom trajanja sastanka u Podgorici mogle su se čuti samo riječi hvale od strane prisutnih ljekara.

  Na ovaj način podržan je rad Komore i potvrđeno forimranje podgoričke podružnice Stomatološke Komore Crne Gore i Komisije za etička pitanja na čijem čelu je dr Duško Bojanić.

  Poliklinika u lošem stanju

  Tokom zasijedanja kritikovano je i fizičko stanje Poliklinike, institucije od vitalnog značaja za razvoj stomatologije. Navedeno je kako je neobjašnjivo da iz Fonda zdravstva za oporavak stomatologije budžetom nije opredijeljen ni jedan euro, iako je zastarelost i oronulost aparata na Poliklinici očigledna.

  – Na Poliklinici bi trebalo da se orgnaizuju specijalizacije i obučavaju mlade kolege, ali je to sada praktično nemoguće – zaključeno je tokom sastanka.

  Poziv za sourganizaciju Kongresa Stomatološke Komore Srbije

  Tokom sastanka u Podgorici predsjednik Komore dr Ćalović je naveo i da su ih kolege iz Stomatološke Komore Srbije pozvale da budu suorganizatori 17. Kongresa Stomatološke Komore Srbije koji će se održati u septembru. Ovo, kako je kazao dr Ćalović, dodatno govori u prilog ozbiljnosti rada Stomatološke Komore Crne Gore i njenoj posvećenosti na putu ka “ozdravljenju” crnogorske stomatologije.

  Osim toga, ovih dana u Bijeljini je trebalo da bude dogovorena organizacija zajedničkog kongresa stomatoloških komora Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.

  Najavljeni skupovi ortodonata i stomatologa u maju

  Komora će nastaviti i sa aktivnostima kontinuirane medicinske eukacije, pa će u tu svrhu u maju na crnogorskom primorju biti organizovana dva velika skupa.

  Tako će 12. maja u Ulcinju biti organizovan multidisciplinarni skup, a na predlog hercegnovskih stomatologa, uvrštena je tema urgentnih stanja u stomatologiji.

  Nakon toga, 26. i 27. maja u Tivtu će biti održan skup ortodonata.

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.