Naslovna Savjeti Šta je potrebno za otvaranje stomatološke ordinacije u Republici Srpskoj?

Šta je potrebno za otvaranje stomatološke ordinacije u Republici Srpskoj?

Posljednjih dana na našem portalu dosta se tražilo šta je sve potrebno za otvaranje stomatološke ordinacije u Republici Srpskoj. Zbog toga smo odlučili da pozabavimo sa tom temom. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske je jasno definisala to Pravilnikom o uslovima za početak rada zdrvstvene ustanove. Tim pravilnikom propisuju se minimalni uslovi koji se odnose na prostor, kadar i opremu koje treba da ispunjava zdravstvena ustanova za početak rada i obavljanje zdravstvene djelatnosti, te postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada zdravstvene ustanove. Građevinski objekat u kome se nalazi poslovni prostor (u daljem tekstu: prostor) za obavljanje zdravstvene djelatnosti treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:

1) da je izgrađen od čvrstih građevinskih materijala, u skladu sa građevinskim standardima,
2) da se građevinski objekat nalazi na pristupačnom mjestu, sa izgrađenim prilaznim putem i parking-mjestima i omogućenim pristupom kolima hitne medicinske pomoći,
3) da posjeduje upotrebnu dozvolu,
4) da je posebno izdvojena zdravstvena cjelina od stambene ili druge poslovne cjeline, ukoliko građevinski objekat ima višenamjensku upotrebu, s tim da ulaz u građevinski objekat može da bude zajednički….
U članu 132. tog pravilnika piše da Stomatološka ambulanta može da počne sa radom i obavljanjem zdravstvene djelatnosti ako ima sljedeći prostor:
1) ordinaciju, površine 12 m2,
2) čekaonicu, površine 8 m2, i
3) dva odvojena toaleta sa pretprostorima, ukupne površine 6 m2.
115

(2) Stomatološka ambulanta koja, pored polivalentne stomatološke zaštite, pruža i usluge izrade akrilatnih proteza, fiksnih nadoknada od plemenitih i poluplemenitih legura, metalnih skeletiranih proteza od kobalta, hroma i molibdena i ortodonskih aparata, pored prostora iz stava 1. ovog člana, treba da ima i:
1) prostoriju za modelovanje, površine 10 m2, i
2) prostoriju za gips tehniku, poliranje, pjeskarenje i lijevanje, površine 10 m2.
(3) Stomatološka ambulanta koja, pored polivalentne stomatološke zaštite, pruža i usluge rendgen snimanja zuba, treba da ima i prostor ili prostoriju za smještaj rendgen aparata, čija je površina varijabilna i determinisana tehničkim zahtjevima rendgen aparata.
(4) Ukoliko u ordinaciji ima više od jedne stomatološke mašine sa fiziološkom stolicom i reflektorom, za svaku narednu stomatološku mašinu sa fiziološkom

U članu 133. piše: Stomatološka ambulanta može da počne sa radom i obavljanjem zdravstvene djelatnosti ako ima potreban kadar:
1) doktora stomatologije i
2) zubnog tehničara ili stomatološku sestru ili diplomiranog medicinara zdravstvene njege ili diplomiranu medicinsku sestru ili medicinsku sestru ili medicinskog tehničara.
(2) Stomatološka ambulanta koja, pored polivalentne stomatološke zaštite, pruža i usluge izrade akrilatnih proteza, fiksnih nadoknada od plemenitih i poluplemenitih legura, metalnih skeletiranih proteza od kobalta, hroma i molibdena i ortodonskih aparata, pored kadra iz stava 1. ovog člana, treba da i kadar koji je propisan članom 308. stav 1. ovog pravilnika.
U članu 134, između ostalog, stoji da Stomatološka ambulanta koja, pored polivalentne stomatološke zaštite, pruža i usluge rendgen snimanja zuba, pored opreme iz stava 1. ovog člana, treba da ima i rendgen aparat za snimanje zuba.

Na kraju vam donosimo kompletan Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove https://komorastomatologa.com/images/stories/pdf_dokumenti/Pravilnik_o_uslovima_za_pocetaka_rada_zdravstvenih_ustanova_261119.pdf

- Advertisment -

POPULARNO

Loše navike sa kojima bi trebalo da prestanete radi zdravijih zuba

Stomatolozi često primaju pacijente sa istrošenim zubima, povredama zuba, karijesima, pukotinama zuba i bolesnim desnima. U nekim slučajevima,...

Kako pandemija SARS-CoV-2 utiče na penzionisanje u stomatologiji?

Kada se počela primjenjivati široka obustava rada radi suzbijanja pandemije SARS-CoV-2, broj nezaposlenih u mnogim zemljama se brzo povećavao.

Sve što trebate znati prije ugradnje zubnih implantata

Zubni implantati su titanijumske nadoknade koji se ugrađuju u viličnu kost, kako bi zamijenili korijene zuba koji nedostaju.

Webinar: “Soft-Tissue Reconstruction at Implant Site”

Geistlich Webinar World Tour 2020 nastavlja se 25. avgusta. Nova tema je „Soft-Tissue Reconstruction at Implant Site”, a...
- Advertisment -