Šta je hirurško vađenje zuba i kada se pristupa intervenciji

  Operacija zuba u stomatologiji izvodi se relativno često. U savremenoj stomatologiji se sve više daje prednost minimalno-invazivnom načinu liječenja zuba, međutim postoje situacije kada konzervativna terapija nije dovoljna pa je u takvim slučajevima potrebna i hirurška intervencija na zubima. Hirurško vađenje zuba se odnosi na zube koji se ne vide u usnoj duplji, odnosno na zube koji još uvijek nisu nikli. Da bi mogao da vidi i izvadi zub, stomatolog mora da isiječe i povuče desni. Kada stomatolog povuče desni dobija mogućnost da pristupi zubu. Prije nego što dođe do samog vađenja, stomatolog će vam zatražiti da odradite rendgenski snimak zuba kako bi znao na pravilan način da ga izvadi.

  Pod pojmom operacija zuba podrazumijevaju sve hirurške intervencije koje obuhvataju viličnu kost, zub i okolna tkiva (tzv. parodoncijumu) i koje se izvode ambulantno. Operacija zuba je intervencija koja se vrši ambulantno, a izvodi se onda kada se konzervativnim putem ne može postići željeni rezultat. U razgovoru koji prethodi samoj intervenciji, stomatolog posvećuje pažnju pacijentu i pokušava da ga opusti kroz razgovor. Stomatolog se u daljem razgovoru sa pacijentom detaljno informiše o: poremećajima krvarenja, oboljenjima imunog sistema, hroničnim infekcijama, poremećajima kardiovaskularnog sistema, dijabetesu, upotrebi pojedinih lijekova koja utiču na zaustavljanje krvarenja… Pacijenti koji imaju neki od gore navedenih poremećaja zahtijevaju posebnu pažnju.

  Pacijenti koji slijede pravila i uputstva stomatologa nakon operacije zuba, skraćuju postoperativni tok i smanjuju vjerovatnoću za komplikacije. Važan dio postoperativne njege obuhvata i stavljanje hladnih obloga, jer se otoci najčešće javljaju u prva dva do tri dana. Ukoliko se ne koristi resorpativni konac, onda je potrebno da stomatolog ukloni konce nakon pet do sedam dana. U tom periodu stomatolog prati i provjerava zarastanje rane. Bolovi nakon operacije zuba nisu rijetka pojava, a najčešće nastupa tek nakon nekoliko sati nakon intervencije.

  Samom primjenom lokalnog anestetika je regija u kojoj se radi intervencija u naredna 2-3 sata anestezirana. Nakon što prođe anestezija, javlja se bol. Kombinacija antibiotika sa analgetikom se do sada dobro pokazala. Analgetici sa antiflogističkim djelovanjem koji pored njihove glavne osobine smanjivanju bola, imaju i osobinu da utiču na smanjenje otoka. Zbog toga je važno da se odmah po prestanku djelovanja anestezije popije analgetik. Bitno je nakon operacije zuba da se izbjegavaju mliječni proizvodi. Dokazano je da bakterije mliječne kiseline koje se nalaze u mliječnim proizvodima mogu da oštete krvni ugrušak i na taj način da dovedu do prolongiranog zarastanja rane.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.