fbpx
NaslovnaLiteraturaProfesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa

Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa

Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad kod stomatologa tema su o kojoj su objavljeni brojni stručni i naučni članci i svega nekoliko relevantnih naslova koji se u većoj ili manjoj mjeri bave ovom tematikom, ali u većini slučajeva radi se o stranim knjigama koje se bave medicinom rada i profesionalnim bolestima uopšteno, a profesionalne bolesti u stomatologiji su usputno obrađene.

Stoga se slobodno može reći da je univerzitetski udžbenik “Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa” jedinstvena knjiga ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire. Knjiga je plod saradnje 18 stomatologa i 30 ljekara brojnih specijalnosti sa univerziteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Sarajevu, koji su ovu specifičnu temu sagledali iz različitih perspektiva.

- Advertisement -

Stomatolozi su pisali o svom kliničkom radu s pacijentima kao i o zdravstvenim izazovima s kojima se pri tome susreću. Ljekari su, skladno svom specijalističkom području, između ostaloga pružili uvid u etiopatogenezu, kliničku sliku i simptome, te mogućnosti liječenja i prevencije pojedinih bolesti i poremećaja koji pogađaju stomatologe.

Knjiga “Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa” namijenjena je prvenstveno studentima stomatologije, stomatolozima, ali i ljekarima. Studentima koji se nalaze na počecima svoje buduće profesionalne karijere knjiga će pomoći da steknu uvid u to koje zdravstvene rizike sa sobom nosi profesija koju su odabrali i kako se na odgovarajući način od njih zaštititi.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -