Produžen rok za prijem rezimea za 3. Kongres stomatologa Crne Gore

  Stomatološka komora Crne Gore je odlučila da produži rok za prijem rezimea za predstojeći 3. Kongres sa međunarodnim učešćem, koji je na programu sredinom ovog mjeseca (17-19). Umjesto do 1. oktobra, rezimei se mogu slati do 7. oktobra do osam časova. Nekoliko uputstava za autore:
  *Maksimalni broj prijavljenih radova jeste dva autorski i dva koautorska.
  *Svaki rad mora imati rezime (sažetak, abstrakt) urađen u skladu sa uputstvom.
  Prilikom pripreme rezimea autori moraju na u vidu da imaju sljedeće preporuke:
  *Tekst u Word formatu, font: Times New Roman, veličina slova 12 pt.
  *Kratak i precizan naslov koji ukazuje na cilj rada – velikim slovima – do 15 riječi
  *Spisak autora sa imenima i prezimenima autora i koautora

  *Institucija, grad i država
  *E-mail glavnog autora tj. autora za korespondenciju
  *Rezime treba da sadrži uvod, cilj, materijal i metode, rezultate, zaključak i ključne riječi
  *Poželjno je da rezime sadrži do 300 riječi
  *Jezik rezimea treba da bude crnogorski ili engleski
  *Rezime se dostavlja na e-mail: info@stomkomcg.me
  Uz poslati sažetak obavezno je navesti način prezentacije: oralna prezentacija (pet minuta) ili poster prezentacija (dimenzije postera 60 cm širina x 90cm visina). Dostaviti dokaz o uplati kotizacije. Prihvaćeni radovi bez dokaza o uplati kotizacije neće biti objavljeni u zborniku radova. Rezimei podliježu recenziji, a autori će biti obaviješteni o odluci Naučnog odbora.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.