Naslovna Obavještenja Prirodna boja zuba

Prirodna boja zuba

Prirodna boja zuba zavisi og sastavu, građe i gustoći gradivnog tkiva zuba. Svaka promjena u građi, bilo da je mehaničke, hemijske ili biološke prirode, mijenjaju boju zuba. Prirodna boja zuba je poput mozaika boja, koji se proteže od žute prema bijeloj. Taj mozaik je promjenjiv od pacijenta do pacijenta te kod samog pacijenta od zuba do zuba. Privid primarne boje prirodnog zuba nastaje lomom i refleksijom upadne zraka svjetlosti na bezbojnim kristalima cakline i dentina. Jedan dio svjetlosti reflektuje se od površine zuba dok se drugi djelimično apsorbuje.

Apsorbovana svjetlost se lomi na samim kristalima čija veličina i struktura određuje boju. Fini kristali cakline daju sivkasti ton zubu dok prizmatski kristali dentina u kombinaciji sa kolagenom daju zubu žuti ton. Dentin primarno određuje boju zuba dok caklina, svojom debljinom i translucencijom, samo dodatno oblikuje osnovnu boju zuba. Prirodan zub, od vrata do vrha krune, pokazuje različit tok boje zuba. Tijekom života boja zuba se mijenja zbog taloženja minerala u dentinu.

Zubna pulpa, dentin i caklina posjeduju različita optička svojstva
Zubna pulpa ima važnu ulogu u prividu boje zuba. Crvena boja pulpe stvara centar zuba. Kod mladih pacijenata pulpa je svijetle ružičaste boje, što je naročito vidljivo na zadnjim plohama zuba. S vremenom sužava se pulpni prostor, čime se smanjuje uticaj pulpe na boju zuba. Najvažniju ulogu u određivanju prirodne boje zuba ima dentin. Dentin okružuje pulpnu šupljinu i prekriven je u području anatomske krune caklinom, a u području korijena cementom. U poređenju sa caklinom, nizak dio minerala u dentinu (oko 70%) i visok dio organskih tvari (oko 20%) objašnjavaju relativni opacitet primarnog dentina.

Dentinski tubuli koji se pružaju kroz dentin uzrok su selektivnog loma svjetlosti, čime se neke zrake svjetlosti reflektuju, a drugi apsorbiraju. Primarni dentin mijenja se taloženjem minerala u kanalićima. Osim toga, stvara se sekundarni dentin (fiziološki) kao i tercijalni (reparatorni) dentin, s različitom građom i sastavom, što utiče na optička svojstva samog zuba. Sekundarni dentin stvara se polagano tokom cijelog života. U odnosu na primarni dentin ima veći udio mineralnih tvari, a opacitet mu je manji. Uz to, stepen zasićenja boja je veći. Tercijalni dentin pokazuje veće zasićenje boje u odnosu na primarni i sekundarni dentin, ali je ograničen samo na područje oštećenja i u pravilu pokazuje veći stepen zasićenja minerala. Sa povećanjem životne dobi dolazi do hipermineralizacije (sklerozacije) dentina. Dentinski tubuli se sužavaju, a odontoblastični nastavci se povlače. Ovim su zahvaćeni i korjenovi koji s vremenom postaju transparentniji. Transparentni dentin stvoren uz caklinsko-dentinsko spojište može pokazati različite stepene translucencije. Ova zona sadrži visok udio minerala i ima vrlo bitnu ulogu u transmisiji svjetlosti kroz tvrda zubna tkiva. Ona se ponaša poput optičke niti te povećava transparenciju zubi. Transparentni dentin, uzduž caklinskog dentinskog spojišta, češće se vidi kod pacijenata starije dobi.

Zubna caklina je, zbog visokog postotka minerala (oko 95%), najtvrđe tkivo u našem organizmu. Visoka mineraliziranost, kao i svojstva i poredak kristala hidroksilapatita, daju ovom zubnom tkivu tvrdoću, čvrstoću, translucenciju i određeni rendgenski opacitet. Optički doživljaj boje cakline zavisi od sastava, strukture, gustoće, stepena opalescencije i izgledu površine. Kao i kod dentina, ti parametri se mijenjaju tokom života. Debljina cakline se razlikuje na pojedinim dijelovima zuba. Najdeblja je na griznom bridu sjekutića kao i na kvržicama pretkutnjaka i kutnjaka, a postupno se smanjuje prema vratu zuba. U griznoj trećini debljina cakline može iznositi i do 1,5 mm. Kod mladih osoba incizalni brid često se sastoji samo od cakline, zbog čega pokazuje posebnu translucenciju često plavičaste boje. U srednjoj trećini debljina cakline se smanjuje, a zbog prisutnog dentina u pozadini smanjuje se translucentnost što dovodi do promjene boje samog zuba. Debljina cakline u cervikalnoj trećini iznosi samo 0,2 – 0,3 mm, a osnovna boja dentina u ovom dijelu zuba najviše dolazi do izražaja.

Optička svojstva cakline zavise o gustoći kao i o sastavu. Caklina mladih osoba odlikuje se niskim sadržajem minerala, ali zato izrazitom debljinom. Zbog toga se optički efekt cakline očituje laganom translucencijom. Kod starijih osoba caklina je bogata mineralima, ali znatno tanja zbog prirodnog trošenja. To za posljedicu ima izražajnu translucenciju i transparentnost. Boja dentina prosijava ispod cakline i na taj način određuje boju zuba.
Boja zubne cakline može se razvrstati hronološki na caklinu mlađe osobe koji karakterizuje bijeli ton boje sa visokom opalescencijom niskom translucencijom, na caklinu odrasle osobe sa neutralnim tonom boje, umjerenom opalescencijom i srednjom translucencijom te caklinu starije osobe, sa žućkastim ili sivkastim tonom i većom translucencijom (www.lauc.net)

- Advertisment -

POPULARNO

Saradnja sa lokalnom zajednicom putem dentalnog marketinga na socijalnim mrežama

U današnjem digitalnom svijetu firme moraju da imaju snažno prisustvo na mreži kako bi olakšali komunikaciju sa kupcima i podstakli rast svog...

Predstavljamo: T3® kratki implantati

Dužina i karakteristike T3 kratkog implantata su dizajnirane da pružaju mogućnost implantacije u nekim izazovnim kliničkim slučajevima, gdje je visina kosti nedovoljna...

U praksi možeš da naučiš mnogo više nego na fakultetu

Ordinacija „Llolla dent“ iz Ulcinja, u kojoj dugi niz godina rade otac i sin Rešid i Miradin Lolović, od prije osam, devet...

Slabo mineralizovani kutnjaci i sjekutići (MIH)

Poseban oblik razvojnog defekta zuba se naziva molarno sjekutićni poremećaj mineralizacije. Opšte prihvaćena skraćenica je MIH (Molar Incisive Hypomineralisation), a ova nepravilnost...
- Advertisment -