fbpx
NaslovnaProizvodiPredstavljamo: PaX-i Insight

Predstavljamo: PaX-i Insight

Više od 2d, panoramski snimak sa 41 presjekom u dubinu, napredno rješenje slikanja sa insight panoramom.

PaX-i Insight može uslikati višeslojnu panoramsku sliku pod nazivom Insight Pan koji omogućava jedinstven dubinski pogled kroz fokusne slojeve, 2,5D slika.

- Advertisement -

Kako svaki pacijent može da ima različit oblik vilice, konvencionalne panoramske slike mogu povremeno previdjeti važne detalje koji se nalaze van pojedinačnog fokusnog sloja. Insight Pans omogućava slikanje višeslojnih slika, osiguravajući da su svi detalji uslikani u dubinskoj panoramskoj slici.

Minimizujte artefakte pomjeranja sa tehnologijom brze cefalometrije
Naredni korak u tehnologiji cefalometrije, novi Vatech-ov brzi Cef minimizuje artefakte pomjeranja i ubrzava dijagnostiku istovremeno nudeći najveći kvalitet digitalnih slika. Velika pažnja posvećena je pacijentima sa veoma kratkim vremenskim periodom izloženosti zračenju.

Šta je insight?
Naredna generacija u tehnologiji panoramskog slikanja omogućava doktoru da vidi nikad prije viđen. Nove detalje sa anterior-posterior pomjeranjem kroz panoramsku sliku sa dubinom. Insight osobina dozvoljava doktoru da istražuje željeno područje omogućavajući da nađe meziobukalni, distobukalni, čak i palatinalni korijen.

Prednosti PaX-i Insight panoramske tehnologije:
*otkrivanje skrivenih korjenova i kanala
*lociranje zubne srži i gutaperke
*otkrivanje fakture korjena

Dodatne informacije o proizvodu, možete dobiti kod distributera, firme “Elemens” iz Banjaluke. Broj telefona je +387 51 215 300, a e-mail: info@elemens.ba

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -