Predstavljamo: NTI, dijamantski instrumenti

  NTI nudi više od 400 različitih dijamantskih instrumenata u šest različitih veličina grita za svaku situaciju u stomatološkoj praksi.

  • Supergruba granulacija (SC) za brzu redukciju i uklanjanje starih ispuna
  • Gruba (C) i srednja (M) granulacija za redukciju i obradu zubne supstance
  • Fina (F), superfina (SF) i ultrafina (UF) granulacija za fino brušenje prethodno pripremljenih zubnih površina, kao i za završnu obradu kompozitnih ispuna

  Naša linija za stomatološku ordinaciju sadrži sve standardne oblike, ali i dubinske markere, reduktere, palatalne i parodontalne instrumente, kao i posebno male Kiddies za minimalno invazivnu pripremu. Pomoću kontinuirane razmjene informacija sa zubarima i zubnim tehničarima širom svijeta, konvencionalni dijamantski instrumenti za pripremu kaviteta i šarafa, označavanje dubine i dijamantske trake su dodatno poboljšani. Torpedo ili bočni dijamantski bursevi su dalje razvijeni u EasyChamfer. Još jedna specijalnost je InPrep koji značajno pojednostavljuje pripremu inleja i kaviteta dok istovremeno štedi radno vrijeme u stomatološkoj praksi.

  NTI dijamantske trake dostupne su u osam različitih dizajna i tri različit veličine grita. Pored toga, nudimo i trake sa nazubljenim ivicama.

  Postojeća raznovrsnost proizvoda i oblika omogućava izvođenje svih radova u stomatološkoj ordinaciji, kao što je priprema kaviteta ili krune, ali i priprema ispuna, uključujući uklanjanje starih ispuna. Ostale oblasti primjene su i priprema i završna obrada kanala kanala. Naši rotacioni instrumenti se takođe koriste u specijalnim oblastima kao što su ortodoncija, maksilofacijalna hirurgija, brušenje kruna i mostova, kao i obrada kompozita.

  Za sve dodatne informacija o ovim proizvodima možete se obratiti genralnom zastupniku ovih prioizvoda, kompaniji Farmont na broj telefona +382 20 662 327, ili putem e-maila na adresu ranko.scepanovic@farmont.me.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.