fbpx
NaslovnaProizvodiPredstavljamo: MTA Biorep

Predstavljamo: MTA Biorep

Biokeramički privremeni cement za reparaciju kanala korijena. Biokeramički reparativni cement MTA BIOREP je endodontski biokeramički reparativni cement sa visokom plastičnošću.

Sastoji se od mineralnih oksida u obliku tankih hidrofilnih čestica. Itena je razvila novu formulu koja čuva sve hemijske i biološke osobine orginalnog MTA, što garantuje uspjeh tretmana i omogućava jednostavnu manipulaciju materijalom i unošenje istog u zubni kavitet.

- Advertisement -

Primjena:
*kod tretmana korijenskih kanala i perforacija furkacije, uzrokovanih karijesom ili jatrogenim lezijama
*kod tretmana perforacije korijena uzrokovanih unutrašnjom resorpcijom
*prekrivanja pulpe

*pulpotomije (uklanjanja zahvaćenog kruničkog dijela pulpe, očuvanje vitalnosti i funkcije preostalog radikularnog dela)
*apeksogeneze (indukcije rezvoja korijena u vitalnim zubima uz upalu koronalne pulpe)
*apeksifikacije (indukcije stvaranja mineralizovane barijere na vrhu korijena mladih stalnih zuba sa nepotpunim razvojem korijena i nekrotičnom pulpom)
*Periapikalne hirurgije sa reprogradnim punjenjem

Prednos MTA BIOREP-a je u veličini čestica nakon hidratacije, koja omogućava laku manipulacjiu i ubacivanje u šupljinu zuba. Dodavanje novog radiopacifikatora, kalcijum-volframata (CaOW4), ne izaziva bojenje korijena ili krunice i diskoloraciju.

Mala rastvorljivost, odlična marginalna sposobnost zaptivanja kroz kontrolisanu ekspanziju nakon stvrdnjavanja, koja sprječava migraciju mikroorganizama i fluida u kanal korijena. Takođe, odlikuje se i odličnim biološkim zaptivanjem mjesta perforacije korijena usljed formiranja periradikularnog cementa.

Indukcija formiranja štita dentina kada se koristi na izloženosti pulpe u slučajevima prekrivanja pulpe. MTA BIOREP se može koristiti u vlažnom okruženju bez promjene njegovih svojstava.

Detaljne informacije o proizvodu, možete dobiti kod distributera “Vuk Dentala”. Brojevi telefona su +382 68 687 899, +382 69 081 438 i +382 67 819 599, a e-mail: vukdental@gmail.com

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -