NaslovnaProizvodiPredstavljamo: Kromoglass 2 Glas-Jonomer

Predstavljamo: Kromoglass 2 Glas-Jonomer

Miješa se sa destilovanom vodom. RTG kontrastan. Ostvaruje odličnu vezu za gleđ i dentin.

Velika mehanička otpornost, visok nivo oslobađanja fluorida.

- Advertisement -

Indikacije:
Restauracija kaviteta kod mliječnih zuba, restauracija lezija,erozija, gleđi i korjenova u području vrata zuba.

Dodatne informacije možete dobiti kod distrubutera za Bosnu i Hercegovinu, kompaniji „Denta De“ na broj telefona +387 33 210 100 ili putem e-maila: info@dentade.ba

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -