Predstavljamo: Duravit 3P, implanti (B&B Dental)

  Revolucionarni trostruki navoj, jedinstven po svojoj prirodi, dozvoljava mnogo lakšu insertaciju kompletnog implanta u odnosu na druge sisteme. Ova prednost značajno olakšava rad oralnog hirurga i skraćuje vrijeme postavke implanta. Navoj ima nagib od 60°, a njegov oblik, ugao i dubina su dizajnirani tako da povećaju kontaktnu površinu sa kosti. Ovakav oblik redukuje invazivni proces i istovremeno unapređuje osteointegraciju.

  Samourezujući sistem

  Kosi urez u apikalnom delu Duravit 3P implanta je dizajniran tako da olakša urezivanje implanta u kost, istovremeno sprečavajući traumu koja može nastati usled pritiska.

  Mikro hrapavost na vratnom dijelu

  Posebna mikro arhitektura vratnog dela implanta povećava primarnu stabilnost i olakšava postavljanje implanta. Takođe, poboljšava proces zarastanja mekih tkiva i redukuje rizik resorpcije kosti u vratnom dijelu.

  Savršen anatomski dizajn – radikularni oblik

  Inovativni makro morfološki izgled Duravit 3P implanta, sa promjenjivim stepenom suženja (cilindrično-konusni oblik) koje je naglašenije u apikalnom dijelu, je dizajniran tako da olakša postavljanje implanta i da postigne visoku primarnu stabilnost čak i u slučajevima kada je kost podminirana, pružajući puni integritet svim aproksimalnim strukturama.

  Apeks je “Bone friendly”

  Oblik apeksa implanta omogućava podizanje poda maksilarnog sinusa bez opasnosti od perforacije sinusne sluzokože.

  Pouzdano kliničko liječenje

  Uzani prečnik implanta obezbjeđuje pouzdanu i predvidljivu primenu ovih implanta u situacijama kada bi tradicionalni prečnici implanta prouzrokovali povećani rizik. Kao pri indikacijama sa minimalnom koštanom masom i ograničenim prostorom. Klinički rezultati primjene uzanih implanta su ocjenjivani u više studija tokom prethodnih 15 godina.

  Konusna veza sa snažnim zaptivanjem

  Unutrašnja konusna veza je kompaktnih dimenzija, visoke čvrstoće i snažnog prijanjanja. Razmak između implanta i abutmenta, mjeren na različitim mjestima konusne konekcije, je između 0.04 and 0.09 μm. Ovo je izuzetno čvrsto prianjanje, koje sprečava propagaciju bakterija u prostor između implanta i abutmenta. Uz to, veoma efikasno eliminiše sva potencijalna mikro pomjeranja.

  Maksimalna snaga materijala

  Duravit 3P se izrađuju od komercijalnog, čistog titanijuma stepena 5

  Za sve ostale inofrmacije o proizvodui i cijeni obratite te se zvaničnom dostributeru B&B Dental proizvoda za jugoistoču evropu B&B Dental SSE na brojeve telefona +381 21/ 511-073, +381 21/ 511-075 i +381 63/ 77-87-427, ili pute, e-maila na adresu commex.bg@gmail.com.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.