Predstavljamo: Clearfil Majesty Esthetic, kompozit (Kuraray Noritake)

  CLEARFIL MAJESTY Esthetic je svetlosno polimerizujući, rendgen kontrastni restaurativni kompozitni materijal koji sadrži nano čestice kompozitnog punioca sa visokim indeksom refrakcije (prelamanja) organskog matriksa (uključujući rendgen kontrastne submikronske punioce).

  Sa svojim izuzetno razvijenim novim nano česticama kompozitnog punioca, CLEARFIL MAJESTY Esthetic omogućava prelamanje svjetlosti slično prirodnom zubnom tkivu. Smislili smo i novo ime, da bi se još preciznije opisala mogućnost najpreciznijeg podudaranja boja: novo ime je “Optičko imitiranje zuba”. Ova osobina omogućava upotrebu jednoslojne tehnike slaganja kompozita. CLEARFIL MAJESTY Esthetic omogućava izvanredno i svestrano podudaranje nijansi boja za skoro svaki restaurativni slučaj. Visoko prelamajući matriks takođe omogućava još jednu suštinsku prednost, minimalno mijenjanje translucencije nakon svjetlosne polimerizacije. Konzistencija CLEARFIL MAJESTY Esthetic je pogodna za oblikovanje, sa mogućnošću visoke ispoliranosti i krajnje je jednostavan za upotrebu.

  Indikacije

  • Direktne restauracije za anteriorne i posteriorne zube (kaviteti I-V klase)
  • Direktne kompozitne fasete
  • Korekcija pozicije i oblika zuba (npr. zatvaranje dijastema, mikrodoncija, itd.)
  • Direktna reparacija frakturiranih krunica i mostova u ustima pacijenta

  Karakteristike i pogodnosti

  • Podudaranje sa prirodnim zubnim tkivom: prelamanje svjetlosti i translucencija;
  • Odaberite jednu boju i upotrebite je. Nema potrebe za višeslojnom tehnikom slaganja kompozita;
  • Rendgen konstrastan i fluorescentan.

  Za dodaten informacije o ovom proizodu kao i njegovoj cijeni i načinu naručivanja možete se obratiti distributerskoj kompaniji Dental Medical na brojeve telefona +381 24 554 927 i +381 11 2435 356, ili putem e-maila na adresu info@dental-medical.rs.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.