Predprotetske terapije kod pacijenata kandidata za fiksni rad

  Predprotetska terapija pacijenta je složen proces koji se odvija u nizu radnji koje predhode izradi fiksnoprotetskog rada. Potrebno je provesti detaljnu anamnezu i pregled kojim će se utvrditi postojeće stanje, te postaviti plan sanacije i predložiti nacrt protetske terapije.

  Fiksnoprotetski rad se može izraditi isključivo na zdravim ili saniranim zubima i sluznici. Stomatolog  je dužan dati pacijentu sve potrebne informacije o stanju njegove usne duplje i potrebnim radnjama prije početka same protetske terapije. Dužan je i da objasni tok i trajanje terapije i cijenu rada.

  Predprotetska terapija uključuje:

  • Restaurativnu i endodontsku terapiju (sanacija karijesa, liječenje pulpnih i periapikalnih bolesti)
  • Hiruršku terapiju (vađenje zuba koji se ne mogu liječiti, pomičnih zuba, te ostali oralnohirurški zahvati po potrebi, npr. gingivektomija, gingivoplastika)
  • Parodontološku terapiju (struganje i poliranje korijenskih površina otvorenim ili zatvorenim pristupom, regenerativna terapija, resektivna terapija)
  • Terapiju bolesti oralne sluznice
  • Ortodontsku terapiju

  U predprotetskoj pripremi kao izvrstan postupak može se preporučiti dijagnostičko navoštavanje gipsanih modela (wax up) i izrada provizorija (mock up). Voštani prikaz na modelu i provizorij omogućuje uvid u budući pacijentov izgled, postavljaju se smjernice za izradu definitivnog rada, usklađuju se želje pacijenta s mogućnostima izrade protetskog rada.

  U pretprotetskoj pripremi potrebno je informisati pacijenta o pravilnom održavanju oralne higijene jer je oralna higijena uslov trajnosti nadoknade i cjelokupnog uspjeha terapije.

  Izvor: Dental4U

  ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.