Naslovna Literatura Praktikum iz mikrobiologije

Praktikum iz mikrobiologije

Praktikum iz mikrobiologije sa imunologijom za studente Stomatološkog fakulteta ima osam definisanih poglavlja, kao i poglavlje literatura.

Praktikum je napisan na osnovu dugogišnjeg iskustva, uz korišćenje savremene literature, sadrži veliki broj slika i autorskih slika (94) i 19 tabela koje doprinose lakšem razumijevanju materije.

Tekst, takođe, ima 25 navoda literature, a baziran je na nastavnom planu i programu iz predmeta Mikrobiologija sa imunologijom. Praktikum sačinjavaju aktuelna saznanja o mikrobiološkom aspektu infekcija u stomatologiji i metodama njihove detekcije kao i savremenim aspektima praktičnog rada u stomatologiji.

Poseban značaj je posvećen sterilizaciji i dezinfekciji u stomatologiji. Opisani su vidovi sterilizacije sa posebnim osvrtom na primenu u stomatologiji. Takođe, ističu se prednosti i nedostaci pojedinih metoda i značaj kontrola sterilizacije neophodnih za adekvatno izvođenje ovog procesa.

Obrađena je definicija i metode dezinfekcije, objašnjeni pojmovi antisepsa i asepsa, kao i vrste dezinficijenasa, vrste antiseptika, srednji, visoki i niski nivo dezinfekcije i primjena dezinfekcije u stomatološkoj praksi.

Praktikum je namjera autora da na osnovu 14 godina rada na Stomatološkom fakultetu u Pančevu naglasi značaj mikrobiološke laboratorije u dijagnostici, liječenju i prevenciji zaraznih bolesti, uz korišćenje savremene literature, a u obimu koji je potreban studentima stomatologije.

Prikazani su osnovni zadaci savremene mikrobiološke laboratorije, način komunikacije između laboratorije i ljekara kliničara, osnovna pravila kojih se moraju pridržavati ljekari kliničari prilikom uzimanja i dostavljanja najvažnijih mikrobioloških uzoraka i koji se patogeni najčešće nalaze u pojedinim vrstama uzoraka.

Praktikum je, radi lakšeg razumevanja, podeljen u sljedeća poglavlja:
*Mikroskopske osobine i morfologija mikroorganizama, bojenje po Gram-u;
*Sterilizacija i dezinfekcija;
*Kultivacija i kulturelne osobine mikroorganizama;
*Uloga kliničke mikrobiološke laboratorije u dijagnostici, lečenju i prevenciji zaraznih bolesti;

*Antibiogram;
*Serološka i imunološka dijagnostika;
*Molekularne metode dijagnostike
*Citopatogeni efekat virusa.

Praktikum iz mikrobiologije sa imunologijom za studente Stomatološkog fakulteta je namijenjen prije svega studentima integrisanih studija na predmetu Mikrobiologija sa imunologijom, a može korisno poslužiti i stomatolozima koji se bave ovom problematikom u svakodnevnom radu, ljekarima na specijalističkim studijama iz mikrobiologije i srodnih specijalističkih disciplina

- Advertisment -

POPULARNO

Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama u stomatološkoj ordinaciji

Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama zahtijeva potpuno individualan pristup koji se nikako ne može uklopiti u postojeće okvire rada...

Predstavljamo: Mašina za frezovanje D10, Yenadent

Mašina za frezovanje D10 za sve meke materijale i keramike! Materijali koji mogu da se obrađuju: cirkonija, PMMA, vosak, litijum disilikat, PEEK.

Prosječne cijene stomatoloških usluga u Podgorici

Zbog velikog interesovanja čitalaca, portal www.stomatologija.me objavljuje prosječne cijene stomatoloških usluga u Podgorici. Prvi stomatološki pregled košta 10,...

U Beogradu u četvrtak počinje 19. Kongresa stomatologa Srbije i traje do 3. oktobra

Stomatološka komora Srbije će u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovati 19. Kongres stomatologa Srbije, koji je na programu od...
- Advertisment -