Počinje prvi Simpozijum ortodonata Crne Gore

  Stomatološka Komora Crne Gore u subotu i nedjelju 26. i 27. maja organozovaće Prvi Simpozijum ortodonata Crne Gore. Program će oba dana startovati u 09.00h.

  Članovi Stomatološke komore CG ne plaćaju Kotizaciju, dok za sve ostale zainteresovane Kotizacija za iznosi 60.00 eura, a prisustvo će biti bodovano.

  U okviru Simpozijuma biće organizvana i tri kursa koje će voditi Dr Marko D. Šćepanović iz Norveše i Dr Nenad Popović, iz Njemačke i prof. dr Stjepan Šalj iz Hrvtaske.

  Prisustvo Kursu plaćaju svi učesnici 100 € po kursu.

  Program kurseva

  SUBOTA, 26.05.            16:00 – 19:00     hotel  PALMA     

  Dr Marko D. Šćepanović, Norveška

  KURS – TERAPIJA HEADGER-OM  I  BITE JUMPER-OM

  1. Instalacija FORSUS BITE JUMPER-a
  2. Savijanje i aplikacija transpalatalnog bar-a i HEADGEAR-a”

      Uvodni dio (teorija):

  1. a) Prakticni aspekti instalacije Forsus aparata
  2. b) Prakticni aspekti savijanja i instalacije Transpalatinalnog (TP) bar-a i Headgear-a (HG)

      Praktični dio:

  1. a) Učesnici imaju priliku da se praktično na tipodontu upoznaju sa insercijom, upasivanjem i aktiviranjem Forsus aparata
  2. b) Učesnici imaju priliku da na gipsanim modelima i simulatorima pacijenata, vježbaju

        modelovanje i upasivanje TP bar-a i HG lukova

  Praktični segment radionice predstavlja važan aspekt pripreme  za kliničku aplikaciju Forsus-a , TP bar-a i HG-a

  *Potrebni instrumenti

  Aderer (Trokraka) kliješta,

  Bird beak (ili Young) kliješta za savijanje žice,

  Loop forming kliješta,

  kliješta za sečenje žice promera do 1,5mm,

  Weingart kliješta,

  stomatološko ogledalce

  broj polaznika ograničen                                              CIJENA KURSA – 100 EURA

  SUBOTA, 26.05.            17:00 – 19:00     hotel  PALMA     

  Dr Nenad Popović, Njemačka

  KURS – MANUELNA FUNKCIONALNA ANALIZA TM ZGLOBA

  Prvi dio: Funkcija i anatomija TMZ-a

  Drugi dio: Manualna funkcionalna analiza: radni kurs

  Prvi dio je teoretski uvod u funkciju i anatomiju humanog temporomandibularnog zgloba. Ovdje ce biti stavljen naglasak na fiziologiju i patofiziologiju TMZ-a i dat pregled najčešćih funkcionalnih i anatomskih poremećaja i njihovu etiologiju.

  Drugi dio: hands- on course u okviru kojeg će učesnici jedni na drugima vježbati  tehniku manuelne funkcionalne analize TMZ-a pod nadzorom instruktora.

  Praktičarima ce takođe biti prikazano kako da vrše unošenje kliničkih nalaza u okviru standardizovanog formulara za evaluaciju podataka funkcionalne manuelne analize zgloba

  broj polaznika ograničen

  NEDJELJA, 27.05.            16:00 – 19:00     hotel  PALMA     

  Prof. dr Stjepan Špalj, Hrvatska

  KURS – PRIMJENA MINI IMPLANTAT U ORTODONCIJI

  Miniimplantati su koštane sidrišne jedinice u obliku malih titanskih vijaka. Stomatolozi ih koriste u rehabilitaciji bezubosti za sidrenje protetskih radova, a ortodonti za kontrolu pomaka zubi.

  Demonstrirat će se raspon indikacija kroz prikaz kliničkih slučajeva, mjesta insercije, naprava i biomehanike.

  U radnom dijelu tečaja polaznici će sami implantirati i eksplantirati miniimplantate u koštane modele.

  Neophodni isntrumenti koje uceanici moraju ponijeti sa sobom:

  stomatološka sonda

  Kotizaciju možete uplatiti na ŽR 550-17744-07,  devizni ŽR: ME25550015030000050014 ili gotovinski prilikom prijavljivanja.

  ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.