PDV povećan za skoro kompletnu stomatološku opremu i materijale sa sedam na 21 odsto

  Poslije više od desetak godina, promijenjen je pravilnik o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a. Vlada Crne Gore je na sjednici 24. jula ove godine donijela odluku da se iz tog pravilnika izbriše član 5a, koji se odnosio na većinu stomatološke opreme i materijala (stomatološke stolice, autoklavi, cementi, materijali za ispune, igle…), koja se, počev od 8. avgusta, oporezuje po stopi od 21 umjesto dosadašnjih sedam odsto (Službeni list Crne Gore 43/2019). U članu 5a do sada su se po nižoj stopi PDV-a, između ostalog, oporezovali: gasovi za sterilizaciju – vodonik peroksid (tarifna oznaka 28.47.); vata, gaza, zavoj i slični proizvodi (npr. pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljene obloge), impregnisani ili presvučeni farmaceutskim materijalima ili pripremljeni u obliku ili pakovanju za prodaju na malo za medicinske, hirurške, zubarske ili veterinarske svrhe (tarifna oznaka 30.05.);

  Hirurške kape, maske, kaljače, nožići za skalpele, za hirurgiju i stomatologiju (tarifna oznaka 30.06.10.); zubarski cementi i ostala zubarska punila (tarifna oznaka 30.06.40); ortopedski cement za rekonstrukciju kostiju (tarifna oznaka 30.06. 40.00.00.); proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe: rendgen filmovi u pločama za medicinsku i zubarsku upotrebu (tarifna oznaka 37.01.10.10.00.); rendgen filmovi u rolnama za medicinsku i zubarsku upotrebu (tarifna oznaka 37.02.10.10.00.); poliacetati, ostali polietri i epoksidne smole u primarnim oblicima, polukarbonati, alkaline smole za stomatološke svrhe (tarifna oznaka 39.07.); zubarske bušilice, uključujući i kombinovane sa drugom zubarskom opremom na jednom zajedničkom postolju (tarifna oznaka 90.18.41.); brusevi, diskovi, burgije i četkice za upotrebu sa zubarskom bušilicom (tarifna oznaka 90.18.49.)…

  Ono što će se i dalje oporezivati po nižoj stopi PDV-a su stomatološke nadoknade: ortodontski aparat, proteze (parcijalne i totalne) pokretne i nepokretne, stomatološke nadoknade kod urođenih i stečenih anomalija orofacijalnog sistema, i paradentalna šina od metala (član 3) i implantati (član 4).

  , , , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.