NaslovnaObavještenjaPad zarade stomatologa u 2020. godini

Pad zarade stomatologa u 2020. godini

Novo istraživanje Instituta za zdravstvenu politiku (HPI) Američkog udruženja stomatologa (ADA) pokazuje da je prosječna neto zarada stomatologa opšte prakse (GP) u SAD -u pala za 17,9% u 2020. u odnosu na 2019. Na nedavnom vebinaru , dr Marko Vujičić, glavni ekonomista i potpredsjednik HPI -a, objasnio je da je pad neto prihoda bio znatno veći kod žena i starijih stomatologa.

Na vebinaru održanom 2. septembra ove godine, Vujičić je analizirao nalaze septembarskog izveštaja HPI -a koji se posebno bavio zaradom stomatologa. Objasnio je da se u izvještaju želi mjeriti oporavak američke stomatologije od efekata tekuće pandemije COVID-19 i kvantifikovati uticaj pandemije na neto zaradu stomatoloških stručnjaka.

Foto: dental-tribune.com
- Advertisement -

Na osnovu godišnjih podataka ankete koji su bili nacionalni predstavnici američkih stomatologa i prilagođeni inflaciji, izvještaj je otkrio da je prosječan neto prihod stomatologa opšte prakse u SAD pao za 17,9% u 2020. u odnosu na 2019. Stomatolozi specijalisti doživeli su manji pad (6,9% ) u zaradi, a takođe su radili više sati od svojih kolega ljekara opšte prakse. Žene stomatolozi opšte prakse doživjele su značajno veće smanjenje prihoda i sati koje su radile 2020.gdoine u poređenju sa muškim kolegama.

“Ovo je za mene još jedan podatak koji pokazuje da je pandemija zaista različito uticala na profesionalne živote ljudi i situacije na poslu prema polu, a naši podaci nisu izuzetak“, prokomentarisao je Vujičić.
“Ono što smo vidjeli je da se profesionalne ženske karijere narušavaju u mnogo većoj mjeri nego [one od njihovih] muških kolega”.

Vujičić je objasnio da je neto zarada žena stomatologa opšte prakse opadala u prosjeku za 26,6%, u poređenju sa 15% kod njihovih kolega muškaraca. I stariji stomatolozi doživjeli su veći pad neto zarade.

Foto: bbc.com

U izvještaju je utvrđeno da su stomatolozi opšte prakse mlađi od 40 godina evidentirali pad zarade od 10,3%, da su oni između 40 i 64 godine imali pad od 18,0% i da su oni stariji od 65 ili više godina vidjeli da je njihov neto prihod pao za skoro jednu trećinu (27,5% ).

Uočeno je da je broj sati rada u stomatološkoj klinici u korelaciji sa nivoom neto prihoda. U prosjeku, radno vrijeme stomatologa opšte prakse smanjilo se za 16,6% u 2020. godini, a radno vrijeme stomatologa specijalista za 11,7%. Veći pad broja radnih sati primijećen je kod žena stomatologa opšte prakse i starijih ljekara. Zubarke opšte prakse su radile 22,1% manje sati u 2020.godini, dok su njihove muške kolege radili 14,5% manje sati.

Stariji stomatolozi radili su 21,0% manje sati, dok su njihove kolege mlađe od 40 radile 13,2% manje sati. Vujičić je rekao da su početkom 2020.godine, kada je većina stomatoloških klinika liječila samo hitne slučajeve, stomatolozi opšte prakse radili u prosjeku 11 sati nedeljno, a specijalisti prosječno 12 sati nedeljno.

Izazovi pandemije sprječavaju stomatologe da liječe više pacijenata
Na blizu 90% nivoa prije pandemije do sredine avgusta ove godine, Vujičić je rekao da je broj pacijenata na američkim stomatološkim klinikama dostigao novi vrhunac u oporavku od pandemije. Rekao je da je, iako je ovo ohrabrujuća vijest, istraživanje HPI pokušalo da identifikuje faktore koji su ograničavali praksu od prekoračenja stope oporavka od 90%. HPI je identifikovao glavne razloge.

Foto: freepik.com

Glavni faktor je bio nedostatak osoblja, rekao je on, praćen protokolima COVID-19 koji su bili na snazi kako bi se ograničilo prenošenje virusa. Najistaknutiji faktor koji je ograničavao dalji oporavak u broju pacijenata bili su sami stomatološki pacijenti. Vujičić je prokomentarisao da se primjećuje kontinuirano, postepeno povećanje broja pacijenata koji se vraćaju u stomatološke ordinacije.
“Velika stvar koja se pojavljuje u podacima je pitanje izazova pri zapošljavanju”, naglasio je Vujičić.

Rekao je da su podaci HPI -a pokazali da se odvija ozbiljna akcija zapošljavanja – posebno u potrazi za zubnim higijeničarima i zubnim asistentima. Međutim, od približno jedne trećine praksi koje su zapošljavale higijeničare ili pomoćnike, 90% je opisalo proces kao izuzetno ili vrlo izazovan. Na pitanje da li će sadašnje merilo od 90% pacijenata prije pandemije biti „nova norma“, Vujičić je rekao da se glavni faktori koje je HPI identifikovao kao ograničavajući rast obima pacijenata vjerovatno neće promijeniti u bliskoj budućnosti.

“Rekao bih, kratkoročno, očekujem da ćemo se kretati oko 90% ili [oko procenta koji je] u niskim 90 -im.”

Foto: closetworks.com

Dodao je, međutim, da je očekivao da će prag od 90% na kraju biti premašen.
“To svakako ne vidim kao dugoročnu„ novu normalnost “[…], ali mislim da će biti tako u narednih tri do šest mjeseci,” objasnio je on.

Jedan od prisutnih upitao je da li je pad neto prihoda žena povezan sa brigom o djeci, a Vujičić je odgovorio da postoje važna pitanja na koja je potrebno odgovoriti iz stomatološke zajednice. Rekao je da, iako su podaci HPI pokazali da se većina stomatologa vratila na posao, uticaj na ponudu radne snage je ostao i razlikovao se po polu.

On je rekao da je literatura pokazala da je briga o djeci i njega za druge članove porodice nesrazmjerno pogodila žene u mnogim sektorima. „Sigurno smo vidjeli da se profesionalne ženske karijere narušavaju u mnogo većoj mjeri nego karijere [njihovih] muških kolega“, rekao je on.

Izvještaju HPI pod nazivom “Kako je pandemija COVID-19 uticala na zarade stomatologa?” i istoimenom vebinaru možete pristupiti na web stranici ADA.

Izvor: Dental Tribune

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -