Naslovna Obavještenja Ovo je važno znati o zubima kada je dijete u školskom uzrastu

Ovo je važno znati o zubima kada je dijete u školskom uzrastu

Pravilan razvoj lica i vilica zavisi od više faktora. Nepravilni položaj zuba i neodgovarajući međuvilični odnosi direktno utiču na nepravilan razvoj lica i vilica. Roditelji to mogu prepoznati već na osnovu fizičkog izgleda kao i na osnovu poremećenih funkcija žvakanja i govora.

Na pravilan razvoj lica i vilica, takođe, utiču i način disanja i način gutanja. Poremećaji posljednje dvije navedene f-je mogu biti posljedica usvojenih loših navika ili posljedica hroničnih oboljenja (na primjer zapaljenje krajnika). Nepravilan položaj zuba nepovoljno utiče kako na fizički, tako i na psihički razvoj djeteta.

Foto: capronparkdental.com

Nedovoljno poznata činjenica je da nepovoljan položaj zuba povećava vjerovatnoću povreda prilikom pada u vidu izbijanja ili preloma zuba. Zbog svega navedenog uloga roditelja u ranoj dijagnostici je bez alternative.

Veoma je važno dovesti dijete na kontrolu kod stomatologa u ranom uzrastu, već nakon pojave prvih mliječnih zuba, kako bi se blagovremeno uočile sve eventualne nepravilnosti. Pored toga ovaj rani dolazak je posebno značajan i radi uspostavljanja povjerenja između djeteta i njegovog stomatologa sto će imati višestruko pozitivan uticaj na buduće oralno zdravlje malog pacijenta.

Za razliku od prethodnog perioda, savremene doktrine podstiču terapiju i angažovanje u najranijem uzrastu (potpune mliječne denticije) miofunkcionalnim aparatima. 

Djeca u uzrastu od tri ili četiri godine miofunkcionalnim aparatima uz tačno određene vježbe kroz igru mogu da isprave nepravilnosti dok su u povoju i time preveniraju buduću ozbiljniju terapiju.

Foto: groupon.com

Kod školske djece, u mješovitoj denticiji, Skandinavija je već napustila terapiju donje vilice mobilnim aparatima jer su mnogobrojne studije pokazale da se samo terapijom gornje vilice ostvaruje željeni učinak.

S obzirom da je terapija fiksnim aparatima moguća kod školske djece u mješovitoj denticiji sa više od pola broja stalnih  zuba, a to je obično tek od 11. godine naviše, preporučuje se roditeljima da već u predškolskom uzrastu, a svakako prije završena prva četiri razreda osnovne škole dovedu dijete na pregled i utvrđivanja potrebe za terapijom mobilnim aparatima.

Savremeni trendovi su ove aparate učinili estetski potpuno prilagođenim djeci (mogu imati šljokice, jarke boje, slike omiljenih junaka ili poznatih ličnosti na aparatu) tako da otpor prema nošenju danas gotovo da ne postoji.

Izvor: Ordinacija Vunjak

- Advertisment -

POPULARNO

Stomatolozi – niko neće ostati nezbrinut, veže nas Hipokratova zakletva

Epidemija koronavirusa u našoj zemlji, poremetila je funkcionisanje stomatoloških ordinacija. Rade samo one koje imaju potpisan ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje...

Novi cjenovnik Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za usluge osnovne stomatološke zaštite

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore odredio je novce cijene usluga za osnovnu stomatološku zaštitu. Ove cijene važe od 1. marta.

CAD/CAM – Budućnost u sadašnjosti

CAD/CAM tehnologija već 40 godina nalazi široku primjenu u raznim dijelovima civilizacijskog progresa. Njena primjena u stomatologiji bila je samo pitanje vremena....

Nova klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja

Od sredine prošlog vijeka klasifikacija parodontnih bolesti i stanja stalno se mijenjala u skladu s novim naučnim saznanjima. Još od antičkih vremena...
- Advertisment -