fbpx
NaslovnaLiteraturaOsnovi oralne implantologije

Osnovi oralne implantologije

Udžbenik Osnovi oralne implantologije nastao je kao potreba da se oralna implantologija približi studentima stomatologije, kako bi stekli osnovna znanja i bili upoznati sa procedurama u implantološkoj praksi, imajući u vidu svakodnevne zahtjeve pacijenata za dentalnim implantatima.

Objedinjuje kliničko iskustvo autora i savremene protokole u oblasti oralne implantologije u jedinstvenu cjelinu. Udžbenik Osnovi oralne implantologije složen je po logičnim cjelinama, vodeći čitaoce od istorijskog razvoja oralne implantologije i osnovnih anatomskih karakteristika vilica do planiranja, indikacija i kontraindikacija za ugradnju i hirurške tehnike ugradnje implantata.

- Advertisement -

Takođe, obrađeni su i specifični aspekti primjene oralnih implantata u ortopediji vilica i maksilofacijalnoj hirurgiji. Posebno su istaknuti najčešće korišćeni pojmovi u oralnoj implantologiji i dizajn implantata.

Detaljno su opisane i najčešće komplikacije i načini za njihovo rješavanje. Sve je potkrepljeno sa kvalitetnim kliničkim fotografijama i originalnim crtežima.

Posebno su izdvojena poglavlja koja se odnose na protetska rješenja na dentalnim implantatima i materijali koji se koriste u oralnoj implantologiji. Takođe, u posljednjem poglavlju se opisuju budući pravci i ono šta nas očekuje u skoroj budućnosti u oblasti oralne implantologije.

Oralna implantologija unijela je revoluciju u oblast stomatologije i danas predstavlja naučnu disciplinu koja se najbrže razvija i u čiji se razvoj najviše ulaže. Na gotovo svim stomatološkim fakultetima u svijetu danas se izučava kao obavezan predmet.

Sve više je stomatologa u praksi koji ugrađuju dentalne implantate, a koji nisu specijalisti hirurških grana, što znatno uvećava broj pacijenata sa dentalnim implantatima. Takođe, to neminovno povećava i broj mogućih komplikacija. Udžbenik Osnovi oralne implantologije koristiće kako studentima stomatologije tako i kolegama na specijalističkim i postdiplomskim studijama, kao i kliničarima u praksi.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -