NaslovnaObavještenjaOsnivanje zubotehničkih laboratorija u Republici Srpskoj prebačeno u nadležnost Agencije za lijekove...

Osnivanje zubotehničkih laboratorija u Republici Srpskoj prebačeno u nadležnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Komora doktora stomatologije RS nezadovoljna takvim rješenjem

Proteklog utorka, u prostorijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske održan sastanak v.d.pomoćnika ministra Vesne Vipotnik i predsjednika Komore doktora stomatologije RS, dr Saše Dabića. Sastanak je održan na inicijativu predsjednika Komore, a vezano za problematiku osnivanja zubotehničkih laboratorija u Republici Srpskoj.

Pored pomenutih, sastanku su prisustvovali i dr stom. Marina Milovanović, viši stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu, g. Nenad Đukanović, vlasnik zubotehničkog laboratorija Full Dent, g-đa Aleksandra Boškić, vlasnik zubne tehnike Master lab i g. Predrag Pupac, viši zubni tehničar.

dr Saša Dabić
dr Saša Dabić (Foto: Facebook/Implantodent)
- Advertisement -

Izmjenom Pravilnika o uslovima za početak rada zdravstvenih ustanova u RS iz 2019. god. osnivanje zubotehničkih laboratorija u RS je prebačeno u nadležnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, čime je način funkcionisanja laboratorija određen Pravilnikom o medicinskim sredstvima. Predsjednik Komore je izrazio nezadovoljstvo sa gore navedenim izmjenama, jer prilikom donošenja istih, struka nije konsultovana, a što je prouzrokovalo velike probleme u radu zubotehničkih laboratorija.

Po novim izmjenama ne postoji mogućnost osnivanja laboratorija unutar zdravstvenih ustanova, niti kao zasebnih ustanova u nadležnosti RS, nego isključivo osnivanje i registracija kao D.O.O pod direktnom ingerencijom Agencije za lijekove I medicinska sredstva BiH. Ovakav vid organizacije zubotehničkih laboratorija ne postoji nigdje u zemljama u okruženju, a takođe laboratorije unutar FBiH se i dalje osnivaju po zakonima FBiH, iako je Agencija na nivou BiH, te za njih ovaj Pravilnik ne važi.

Time su laboratorije iz RS stavljene u neravnopravan položaj u odnosu na iste unutar FBiH. Predsjednik Komore je zatražio da se do donošenja novog Pravilnika, gore važeće Izmjene stave van snage i da se omogući osnivanje zubotehničkih laboratorija u RS kao što je bilo I prije donošenja ovih izmjena, a da se konačno rješenje predvidi donošenjem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS i novim Pravilnikom, koji će biti donesen stupanjem na snagu novog zakona.

Prisutne kolege zubni tehničari su, takođe, izrazili nezadovoljstvo ovakvim načinom organizacije laboratorija, a posebno su imali primjedbe na Pravilnik o medicinskim sredstvima, na osnovu kojeg se odvija proces izrade unutar laboratorija. Istakli su nekonkurentnost u odnosu na kolege iz FBiH, jer za odvijanje procesa izrade protetskih nadoknada po Pravilniku Agencije, neophodno je posjedovati mnoštvo standarda, što iziskuje velike materijalne troškove, kao i obavezno zaposlenje doktora stomatologije unutar laboratorije, što u laboratorijama na području FBiH nije potrebno.

Usvojen je zaključak da se uputi inicijativa za zajednički sastanak sa predstavnicima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstvo zdravstva BiH, na kom bi se razmotrili dati prijedlozi i došlo do rješavanja trenutnih problema.

Izvor: Komora doktora stomatologije RS

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -