Osmi Međunarodni kongres stomatologa implantologa Srbije u Novom Sadu

  Novi Sad će 23. i 24. maja biti domaćin osmog Međunarodnog kongresa stomatologa implantologa Srbije (EDI). Kongres će biti održan u zgrada NIS-a (Narodnog Fronta 12) u organizaciji Udruženje stomatologa implantologa Srbije – EDI (USSI EDI), a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine Akreditovan je za: ljekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zubne tehničare i stomatološke sestre. Broj bodova: 15 za predavanja po pozivu, 13 za usmene prezentacije, 11 za poster prezentacije i 10 za pasivno učešće. Stručni dio Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija.

  Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), usmenu i poster prezentaciju, a sažeci odbranjenih radova biće štampani u Zborniku radova Osmog međunarodnog kongresa Stomatologa Implantologa Srbije sa UDK i ISBN brojevima. Dugačka je lista predavača, među kojima su stručnjaci iz Srbije, Hrvatske, Njemačke, Turske, Italije, Mađarske… Prvog dana, početak je zakazan za 10 sati i uz pauzte trajaće do 18 sati. Drugog dana će učlesnici u „klupe“ već od 8 sati i 50 minuta i predavanja će trajati do 17 sati i 50 minuta.

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.