NaslovnaRiječ stomatologaOrtodoncijom do idealnog osmijeha

Ortodoncijom do idealnog osmijeha

“Kako do idealnog osmijeha?“ pitanje je sa kojim se susreću i stomatolozi I pacijenti. Ortodoncija je specijalistička grana stomatologije koja nudi odgovore na ovo pitanje. Ortodoncija se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i dovođenjem vilica u pravilan odnos. Pravilan odnos zuba i vilica nema samo estetski značaj.

Osim lijepog osmijeha, ortodontska terapija doprinosi skladnijem izgledu profila lica, pravilnom žvakanju, poboljšanju govora, boljem održavanju oralne higijene, te smanjenju mogućnosti nastanka karijesa i razvoja parodontnih bolesti. U ortodonciji se, dakle, velika pažnja posvećuje i estetici i funkciji.

Foto: dentalharmony.ba
- Advertisement -

Neophodno je posjedovati odgovarajuće znanje, vještine i viziju kako bi se došlo do zadovoljavajućeg konačog rezultata. Ortodoncija nam nudi različita rješenja, počevši od mobilnih aparata, konvencionalnih fiksnih aparata, samoligirajućih fiksnih aparata, do ispravljanja zuba pomoću prozirnih folija (clear aligners).

Pomoću rendgenskih snimaka stiču se saznanja o zubima (broju i položaju) i određuju se odnosi kostiju lica prema bazi lobanje. Ortopan tomografski snimak i CBCT snimak nam služe za određivanje statusa-zuba, odnosa mliječnih zuba i zametaka stalnih zuba i za otkrivanje patoloških procesa.

Analizom profilnog snimka glave dobijamo podatke o sagitalnim i vertikalnim neprailnostima. Za terapiju je veoma bitno utvrditi tip lica pacijenta koji može biti: ortognat, prognat i ret-rognat Da bi ortodontska terapija bila uspješna, potrebno je prije početka terapije analizirati sve potrebne parametre i napraviti detaljan plan terapije.

Foto: dentalcentar.rs

Kompletna ortodontska dijagnostika obuhvata: ekstraoralni i intraoralnipregled, funkcionalna ispitivanja, analizu studijskih modela, analizu fotografija i analizu rendgenskih snimaka. U toku razgovora sa pacijentima potrebno je utvrditi da li postoji genetska predispozicija za nastana kortodontskih nepravilnosti. Posebnu pažnju treba posvetiti pacijentovi navikama, načinu disanja, gutanja i govora, tiskanju jezika između zuba, itd.

Fotografije su veoma važna smjernica za planiranje ortodontskete rapije.Fotografije lica, prednja strana lica i profil) su osnova za estetske i funkcionalne analize, dok intraoralne fotografije dokumentuju poziciju i oblik zuba, zubnih lukova, kao i okolnih mekih tkiva. Studijski modeli služe u dijagnostičkesvrhe, kao i za bilježenje odnosa gornje i donje vilice prije početka terapije i promjena koje su nastale u toku rasta i terapije.

Funkcionalna analiza uključuje određivanje položaja donje vilice u tok umirovanja, uklapanje kvržica zuba u gornjoj i donjoj vilici i ispitivanje orofacijalnih disfunkcija u koje spadaju disanje kroz usta, infantilno gutanje (kao u beba), nepravilan govor, tiskanje jezika između zuba i disfunkcija usana (kompetentne, potencijalno kompetentne i inkompetentne usne).

Foto: crowndental.rs

Ortodontska terapija se može provoditi u djece i u odraslih pacijenata. Preporučuje se da prva posjeta ortodontu bude u petoj godini. Ukoliko roditelji, pedijatri ili opšti stomatolozi uoče postojanje ortodontskih nepravilnosti u ranijem periodu, posjeta ortodontu se može obaviti i ranije, kako bi se na vrijeme počelo sa terapijom. Terapija u djece se razlikuje od terapije u adolescenata i odraslih.

Pa tako kod djece koristimo pločaste mobilne aparate, miofunkcionalne Myobrace® aparate, a od fiksnih D-Gainer koji se može koristiti po završetku rasta korjenova stalnih centralnih i lateralnih sjekutića i stalnih prvih molara.

Kod adolescenata nepravilnosti je moguće korigovati miofunkcionalnim Myobrace® aparatima, fiksnim aparatima i prozirnim folijama (clear aligners). Kod odraslih pacijenata (pacijenti kod kojih je završen rast i razvoj, prosječno nakon 18. godine) ortodontska terapija može biti samostalna ili se može koristiti u kombinaciji sa drugim specijalističkim granama stomatologije, kao što su protetika (za postavljanje preostalih zuba na njihovo mjesto), oralna hirurgija (za pravljenje prostora za implantate) i parodontologija.

Foto: jcdentalsmiles.com

Parodotološka oboljenja su danas veoma česta i zahtjevaju multidisciplinarnu terapiju u kojoj ortodoncija ima ogroman značaj. Nakon parodontalne hirurške intervencije, fiksnim ortodontskim aparatom pravilno redamo zube, „budimo kost“, stimulacijom osteoblasta ćelija koje stvaraju kost, i utiskujemo (intrudiramo) zube u kost 2-3 mm. Nakon završetka prve faze ortodontske terapije, tj. Nakon skidanja fiksnog aparata, počinje druga faza ortodontske terapije koja podrazumijeva retenciju.

Zubi odmah nakon skidanja fiksnog aparata imaju tendenciju vraćanja u prvobitni položaj, pa je retencija neophodna jer zadržava zube u novonastalom položaju. Za retenciju se najčešće koriste fiksniritejneri i retencione folije. Iako za ortodontsku terapiju nikad nije kasno, ortodoncija u kombinaciji sa preventivnom stomatologijom najbolje rezultate daje u adolescentnom uzrastu i osigurava trajno zagarantovanu dobru funkciju i estetiku.

Izvor: DentTBiH

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -