Operacija zuba, kako je izbjeći, kada se vrši i kako suzbiti bol

  U savremenoj stomatologiji se sve više daje prednost minimalno-invazivnom načinu liječenja zuba, međutim postoje situacije kada konzervativna terapija nije dovoljna pa je u takvim slučajevima potrebna i hirurška intervencija na zubima. Sam pojam operacija zuba kod većine pacijenata izaziva blagu neprijatnost zato ćemo vam ovde izneti nekoliko činjenica vezane za operaciju zuba i uveriti vas da uz dobru pripremu nema razloga za brigu.

  Šta se podrazumijeva pod operacijom zuba
  U stomatologiji se pod pojmom operacija zuba podrazumijevaju sve hirurške intervencije koje obuhvataju viličnu kost, zub i okolna tkiva (tzv. parodoncijum) i koje se izvode ambulantno. U ovu grupu potpadaju hiruški zahvati kao što su na primjer apikotomija ili resekcija korijena zuba kod koje se vrh korijena zuba odsijeca zbog prisutnog upalnog procesa na istom. Takođe se u hirurške zahvate ubrajaju hirurško vađenje umnjaka ili zaostalih djelova zuba (npr. zaostali korjenovi zuba). A kada se desni tretiraju hirurški onda govorimo o parodontalnoj hirurgiji. Parodontalna hirurgija obuhvata i kozmetičko-korektivne zahvate kao što su vestibuloplastika, slobodni transplantat sluzokože kao i prekrivanje ogoljenih vratova zuba itd.Intervencije poput transdentalne fiksacije zuba koje služe da stabilizuju rasklaćeni zub, kao i zadržavanje zdravog korijena i odstranjivanje oboljelog korijena zuba tzv. hemisekcija zuba je u današnje vrijeme sve manje prisutna, jer su ih potisnule savremene terapijske procedure. Savremena stomatologija je nezamisliva bez implantologije koja spada u najbolju nadoknada izgubljenih zuba.

  Kada je operacija zuba neophodna
  Operacija zuba je intervencija koja se izvodi onda kada se konzervativnim putem ne može postići željeni rezultat. Možda vam operacija korijena zuba zvuči zastrašujuće, ali to je intervencija koja će vam spasti zub koji bi se u suprotnom izvadio. Može se slobodno reći da je procenat uspješnosti liječenja zuba hirurškim putem vrlo visok. Važno je napomenuti da je svaki pacijent za sebe i stomatolog određuje za svakog pacijenta individualnu terapiju.Operacija zuba se izvodi ambulantno. Postoji određeni slučajevi kada je neophodna hospitalizacija, a to su velike augmentacije, kao na primjer kada se uzimaju određeni djelovi karličnih kostiju kako bi se nadomjestio defekt u viličnim kostima. Isto važi za tumore ove regije koji zahtijevaju stacionarno liječenje.
  Operacija zuba i kod plašljivih pacijenata – bezbolno

  Pacijenti su često uplašeni bez potrebe. Razlog tome su širom rasprostranjene predrasude, koje vezuju posjete stomatologu za bol, neprijatnost i nelagodnost. Međutim savremena stomatologija podrazumijeva bezbolne tretmane, jer anestetici omogućavaju da se pacijent za vrijeme intervencije osjeća prijatno, dok analgetici koji se ordiniraju po zavrešenoj intervenciji dodatno obezbjeđuju komfor pacijentu. Takođe je značajan podatak da kod pacijenata sa veoma izraženom dentofobijom mogu se sprovesti stomatološke intervencije pod dejstvom sedacije ili opšte anestezije.U razgovoru koji prethodi samoj stomatološkoj intervenciji stomatolog posvećuje pažnju svom pacijentu i pokušava da ga opusti kroz razgovor, pružajući mu uvid u intervenciju koja slijedi. Prema uzetoj anamnezi stomatolog u daljem razgovoru sa pacijentom se detaljno informiše o: poremećajima krvarenja, oboljenjima imunog sistema, hroničnim infekcije, poremećajima kardiovaskularnog sistema, dijabetesu, upotrebi pojedinih lijekova koja utiču na zaustavljanje krvarenja itd. Pacijenti koji imaju neki od gore navedenih poremećaja zahtijevaju posebnu pažnju.U pojedinim slučajevima neophodna je i saradnja sa internistom pacijenta, naročito ako su vrednosti INR-a nezadovoljavajuće.

  Pacijenti sa vještačkim srčanim zaliscima i srčanom manom
  Kod pacijenata sa vještačkim srčanim zaliscima ili urođenom srčanom manom je prije svake operacije zuba neophodna antibiotska priprema radi prevencije bakterijskog endokarditisa. Ovaj vid prevencije ne dozvoljava nastanjenje bakterija na srčanim zaliscima i na taj način sprečava moguće upale u tkivu ili čitavom organizmu.
  Postoperativna njega
  Pacijenti koji slijede pravila i uputstva svog stomatologa nakon operacije zuba skraćuju postoperativni tok i smanjuju vjerovatnoću za komplikacije. Važan dio postoperativne njege obuhvata i stavljanje hladnih obloga, jer se otoci najčešće javljaju u prva dva do tri dana.Ukoliko se ne koristi resorptivni konac onda je potrebno da stomatolog ukloni konce nakon pet do sedam dana. U tom periodu stomatolog prati i provjerava zarastanje rane. Svakako da boljem zarastanju rane i skraćivanju postoperativnog toka doprinosi skraćeno vrijeme intervencije sa minimalnoinvazivnim pristupom. Ovo sve doprinosi značajnom smanjenju postoperativnog bola. Ne tako rijetko bolovi mogu nastati usled preteranog traumatizovanja okolnih tkiva (desni, vilična kost, korijen zuba).

  Bolovi nakon operacije zuba
  Bolovi nakon operacije zuba nisu rijetka pojava. Bilo da je riječ o vađenju umnjaka, resekciji korijena zuba-apikotomiji, ugradnji implantata ili vađenju zaostalog korijena zuba. Bol najčešće nastupa tek nakon nekoliko sati od same intervencije.Česta pitanja pacijenata su da li je uobičajeno da boli implantat nakon njegove ugradnje? I u ovom slučaju treba imati na umu da kao i kod svake hirurške intervencije postoji postoperativna rana koja može manje ili više da boli mada su takvi slučajevi izuzetno rijetki.
  Kako suzbiti bol
  Samom primjenom lokalnog anestetika je regija u kojoj se radi intervencija u naredna dva do tri sata anestezirana. Kombinacija antibiotika sa analgetikom se dosada dobro pokazala. Ipak, prednost dajemo analgeticima sa antiflogističkim djelovanjem koji pored njihove glavne osobine smanjivanju bola, imaju i osobinu da utiču na smanjenje otoka (npr. analgetik Ibuprofen ima protivupalno dejstvo). Takođe se mogu primenjivati prirodni i homeopatski ljekovi kao prateća terapija.

  Zbog čega je važna primjena analgetika nakon intervencije
  Najvažniji razlog zašto se primenjuju analgetici nakon operacije zuba je da bi postoperativni tok za pacijenta bio ugodniji. Međutim, terapija analgeticima ima i drugih pozitivnih efekata na sam tok zarastanja rane i sprečava da bol ne poprimi hronični karakter, što može biti slučaj ukoliko se ne primijeni adekvatna analgetska terapija. Naime, primena analgetika nakon operacije zuba ne predstavlja isključivo komfor za pacijenta, već i važan preduslov za brz oporavak pacijenta.
  Izbjegavati mliječne proizvode nakon intervencije
  Nakon operacije zuba, mliječne proizvode treba strogo izbjegavati. Dokazano je da bakterije mliječne kiseline koje se nalaze u mliječnim proizvodima mogu da oštete krvni ugrušak i na taj način da dovedu do prolongiranog zarastanja rane.

  Moguće je izbjeći operaciju zuba – profilaksom
  Dobra profilaksa pomaže u najvećem broju slučajeva da ne dođe do operacije zuba. Stoga je neophodno da se svakodnevno i sa puno pažnje posvećujete temeljnoj higijeni usne duplje, a samim tim i oralnom zdravlju.Ukoliko i pored dobre profilakse nastanu oštećenja na zubima i desnima, onda se treba blagovremeno obratiti stomatologu. Ukoliko je i pored svih preventivnih i profilaktičkih mera operacija zuba neizbježna, znajte da ste kod stručnih stomatologa uvek u dobrim rukama.

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.