Od 11. decembra 2019. u Crnoj Gori povećana starosna granica za besplatne stomatološke intervencije sa 65 na 67 godina

  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donijela Skupština Crne Gore 22. novembra 2019, zvanično je stupio na snagu 11. decembra prošle godine, kada je i objavljen u Službenom listu. U njemu je ključna izmjena da je sada povećana starosna granica za besplatne stomatološke intervencije sa 65 na 67 godina. To je definisano članom 11 u kome piše: „riječ od 65 zamijenjuje se riječima od 67 godina“.

  Prema članu 7, stav 8, ubuduće će pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou zdravstvene zaštite imati i to kroz promociju zdravlja kroz savjetodavni rad, prevenciju kroz preventivne programe, preventivne preglede djeca do 18 godina života, dijagnostiku i liječenje djeca do 18 godina života, učenici, studenti i djeca bez roditeljskog staranja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, lica starijih od 67 godina života.

  Novi član zakona

  Žena u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja, lica sa invaliditetom koja imaju oštećenja mišića i neuromišićne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, psihoze, epilepsiju, preglede zbog anomalija vilica (ortodoncija), mobilne ortodontske aparate za djecu do 18 godina života, kao i fiksne aparate za djecu do 18 godina života koja imaju intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, epilepsiju i oštećenja koja ograničavaju otvaranje usta.

  Član zakona iz 2016.

  Tako je promijenjen stav 6 iz člana 16 od 22. januara 2016. godine, kada je starosna granica za besplatne stomatološke preglede određena na 65 godina.

  , , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.