Naslovna Obavještenja Od 11. decembra 2019. u Crnoj Gori povećana starosna granica za besplatne...

Od 11. decembra 2019. u Crnoj Gori povećana starosna granica za besplatne stomatološke intervencije sa 65 na 67 godina

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donijela Skupština Crne Gore 22. novembra 2019, zvanično je stupio na snagu 11. decembra prošle godine, kada je i objavljen u Službenom listu. U njemu je ključna izmjena da je sada povećana starosna granica za besplatne stomatološke intervencije sa 65 na 67 godina. To je definisano članom 11 u kome piše: „riječ od 65 zamijenjuje se riječima od 67 godina“.

Prema članu 7, stav 8, ubuduće će pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou zdravstvene zaštite imati i to kroz promociju zdravlja kroz savjetodavni rad, prevenciju kroz preventivne programe, preventivne preglede djeca do 18 godina života, dijagnostiku i liječenje djeca do 18 godina života, učenici, studenti i djeca bez roditeljskog staranja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, lica starijih od 67 godina života.

Novi član zakona

Žena u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja, lica sa invaliditetom koja imaju oštećenja mišića i neuromišićne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, psihoze, epilepsiju, preglede zbog anomalija vilica (ortodoncija), mobilne ortodontske aparate za djecu do 18 godina života, kao i fiksne aparate za djecu do 18 godina života koja imaju intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, epilepsiju i oštećenja koja ograničavaju otvaranje usta.

Član zakona iz 2016.

Tako je promijenjen stav 6 iz člana 16 od 22. januara 2016. godine, kada je starosna granica za besplatne stomatološke preglede određena na 65 godina.

- Advertisment -

POPULARNO

Najčešće intervencije kod stomatologa

Pri samoj pomisli da treba obaviti odlazak kod zubara, većini ljudi je taj momenat zastrašujući. Bilo da je zbog toga što je...

Kako da znate da su vam potrebne fiksne ortodontske proteze?

Sve veći broj naše djece ima potrebu za liječenje ortodontskih anomalija. Preporučuje se da dijete do sedme godine prvi put posjeti ortodonta....

DDS Dental Design Solution – kvalitet, preciznost i povjerenje

DDS je prvi 3D printing and milling center u Srbiji namijenjen isključivo digitalnoj izradi dentalnih nadoknada. Nastao je kao podrška kolegama -...

Implantati za zube i sve što treba znati

Implantati za zube rješavaju problem nedostatka jednog ili više zuba. Više ne moraš živjeti s nelagodom zbog nedostatka zuba i imati stalni...
- Advertisment -