fbpx
Naslovna Edukacija „Novodex“ domaćin treće Implant Akademije 21. i 22. septembra

„Novodex“ domaćin treće Implant Akademije 21. i 22. septembra

Kompanija „Novodex“ nastavlja sa organizovanjem edukativnih kurseva i radionica. Narednog vikenda 21. i 22. septembra biće domaćin treće Implant Akademiju, koja će se održati u Beogradu u Jugoslovenskom Dramskom Pozorištu (adresa: Kralja Milana 50). Prvog dana (21.09), učlenici će čuti iskustva i način rada dr Joseph Kana. Dr Kan je specijalista protetike i Implantologije sa Stomatološkog fakulteta „Loma Linda univerziteta“ u Kaliforniji. Profesor je na ovom Univerzitetu i ima privatnu praksu sa fokusom na protetiku i Implantologiju.

Dr. Kan je u uređivačkom odboru “International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry”, kao i “The European Journal of Esthetic Dentistry”. Dobitnik je sledećih priznanja: Best Research Award from the Academy of Osseointegration in 1997, Judson Hinckey Award from the Journal of Prosthetic Dentistry in 2003 and the Robert James Implant Achievement Award in 2005. Pored toga što je nacionalni i internacionalni predavač , objavio je preko 70 članaka u referentnim časopisima kao i poglavlja u udžbenicima sa značajem na meko tkivnom managementu, imedijatnoj rehabilitaciji zuba ,planiranju protetike na implantima.

Anterior Implant Esthetics:The Ortho-Perio-Restorative Connection
Drugi dan je previđen za tri tematske radionice sa informacijama koje će sigurno naći primjenu u vašem svakodnevnom radu. Cijena kotizacije je 12.000,00 dinara. Specijalizanti 6.000,00 dinara. Cijene su sa PDV-om
1.Koncept mukointegracije baziran na On1™PROTETSKIM KOMPONENTAMA
Dugotrajan uspjeh implantološke terapije u velikoj mjeri zavisi od manipulacije mekim tkivom oko dentalnih implantata. Protetske komponente se postavljaju na implant, odmah po njegovoj ugradnji i ne uklanjaju se sa implanta, omogućavaju adheziju mekog tkiva i onemogućavaju njegovu dodatnu traumu. On1™ abutment postavlja protetsku platformu na nivo gingive i omogućava izradu restaurativnih rješenja, bilo da se cementiraju ili šrafe. Predavači : prof.dr Aleksandar Todorović i dr Nikola Vasilić. Broj učesnika: 20 doktora Termin radionice: 22.09.2019. (09:00-12:00). Cijena radionice: 14.400,00 dinara(sa PDV-om)
2.Imedijatna implantacija
-Šta se dešava nakon ekstrakcije zuba?
-Osnovi pozicioniranja implantata u post-ekstrakcionoj alveoli
-Izbor dijametra i dizajna implantata
-Augmentacione procedure koje prate imedijatnu ugradnju implantata
-Imedijatna provizionalizacija
Predavači : prof.dr Zoran Lazić i dr Gorana Županek. Broj učesnika: 20 doktora. Termin radionice: 22.09.2019. (13:00-16:00). Cijena radionice: 14.400,00 dinara(sa PDV-om)

3.Tajne ALL-ON-4 ™
1.Ko je pravi pacijent za All-On-4™?
2.Protetski aspekt planiranja hirurških procedura koncepta All-On-4™
3.Immedijatna rehabilitacija bezubih i krezubuh pacijenata
4.Privremene zubne nadoknade
5.Problemi određivanja međuviličnih odnosa
6.Definitivne zubne nadoknade
7.Komplikacije
Predavači : prof.dr Aleksandar Todorović i dr Nikola Vasilić. Broj učesnika: 20 doktora. Termin radionice: 22.09.2019. (17:00-20:00). Cijena masterclass-a: 7.200,00 dinara(sa PDV-om). Mjesto održavnja radionica Hilton hotel Beograd (Kralja Milana 35). Za sve dodatne informacije i prijavu možete dobiti na brojeve telefona: + 381 11 308 79 70, +381 11 308 79 71, +381 11 344 69 00.

- Advertisment -

POPULARNO

Pet savjeta za održavanje zubnih implantata

Zubni implanti su odlično rješenje za zamenu izgubljenog zuba. Oni su jači od prirodnih i ne mogu da propadnu poput njih. I...

Na Medicinskom fakultet u Foči, odsjek stomatologija, u redovnu nastavu uvedena ugradnja zubnog implantata

Utorak 25. februara 2020. godine biće „zlatnim slovima“ upisan u istoriju Medicinskog fakulteta u Foči. U Specijalističkom centru za stomatologije na toj...

Nova studija pokazala da mliječni zubi daju uvid u autizam

U novoj studiji pregledani su zubi dece s autizmom i bez njega i uočena je razlika u količini prisutnih teških metala. ...

Kurs: iTop Introductory 28. marta, bodovan je od strane Stomatološke komore Crne Gore

Podgorica će krajem marta biti domaćin kursa „iTOP Introductory I stepen“. iTOP- indivindualna obuka oralne profilakse je sistemski pristup učenju optimalne higijene...
- Advertisment -