Naslovna Obavještenja Novi cjenovnik Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za usluge osnovne stomatološke...

Novi cjenovnik Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za usluge osnovne stomatološke zaštite

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore odredio je novce cijene usluga za osnovnu stomatološku zaštitu.

Ove cijene važe od 1. marta, a Fond ih plaća svim ordinacijama sa kojima ima saradnju.

Preventivne usluge za djecu do 15 godina

Prvi stomatološki pregled predškolske djece (serijski stomatološki pregled predškolske djece) je 3,30 eura, a prvi pregled školske djece (serijski stomatološki pregled školske djece) 2,64.

Topikalna aplikacija fluorida (premazima, lakom, gelom, kod djece u vrtiću i školske djece) u oba zubna luka, a obavlja se samo po završenom saniranju zuba ili na zdravim zubima je 6,59 eura.

Foto: kidsdentistree.com

Fluoridacija ispiranjem sa nisko-koncentrovanim fluoridnim rastvorom kod grupe od najmanje pet osoba, kod predškolske djece ili djece u osnovnoj školi. Fluordinacija četkanjem sa visokokoncentrovanim fluoridnim pastama kod grupe od najmanje petoro djece (0,37 eura).

Zalivanje fisura na zubima, na zubu usključuje: čišćenje zuba četkom i pastom, četkanje i nanošenje zalivača i kontrola zagriza (4,94 eura).

Stomatološko-zdravstveni odgoj se plaća 3,30, a 8,24 eura košta kontrola plaka sa bojom i određivanje indeksa, uklanjanje plaka sa zuba i čišćenje zubnih lukova.

Preventivne usluge kod trudnica
Sistematski stomatološki pregled trudnice: stomatološko-zdravstveni odgoj, biološka prevencija karijesa je 9,89, a ponovni pregled (šest mjeseci nakon prve posjete, odnosno sanacije zuba) je 2,64 eura.

Foto: utswmed.com

Kurativne usluge
Prvi stomatološki pregled (prva posjeta u vezi stomatološkog pregleda) – 2,64 eura

Popis postupaka u zubo-tehničkoj laboratoriji
Laboratorijska izrada livene nadogranje (9,89 eura), laboratorijska izrada livenog člana u mostu (8,65), laboratorijska izrada livene cijele krunice (16,07), laboratorijska izrada livene fasetirane krunice (24,72), laboratorijska izrada fasetiranog međučlana (18,54), laboratorijska izrada punog međučlana (9,89), zagrizni šablon kod fiksne proteze (2,47).

Laboratorijska izrada parcijalne proteze od akrilata sa bazom do deset elemenata (30,90), laboratorijska izrada parcijalne proteze od akrilata sa bazom preko deset elemenata (33,37), laboratorijska izrada totalne proteze s metalnom bazom (96,41).

Laboratorijska izrada livene metalne proteze – sadrži livene elemente parcijalne proteze sa livenom bazom (parcijalna skeletirana prozeta) košta 91,46 eura, dok je laboratorijska izrada totalne proteze 43,26. Akrilatna indivindualna kašika je 2,47 eura.

Pravo na besplatne stomatološke usluge, preko zdravstene knjižice odnosno Fonda, imaju djeca do 18 godina, studenti (ne stariji od 25 godina), trudnice i osobe starije od 67 godina.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -