Naučnici razvili novi dentalni materijal: Otporan na plak i ubija mikrobe

  Istraživači sa Penslivanija Univerziteta razvili su novi stomatološki materijal koji, osim što ima antimikrobna dejstva i ubija bakterije, posjeduje mogućnost sprečavanja nastanka biofilma, odnosno plaka. Pored toga, za razliku od nekih materijala koji u sebi sadrže određene ljekove, ovaj novi materijal minimalno je toksičan za okolno tkivo, jer sadrži malu dozu antimikrobnog sredstva koji ubija samo bakterije koje dolaze u dodir sa njim.

  Upoređivanje količine plaka na kontrolnom i novorazvijenom materijalu

  Stomatolozi se oslanjaju na kompozitne materijale za izvođenje restorativnih procedura, kao što je popunjavanje šupljina. Ipak, ovi materijali, isto kao i zubna gleđ mogu biti podložni razvoju plaka, lepljivog biofilma koji na kraju može dovesti do gubljenja zuba.

  U novoj studiji istraživači Univerziteta u Pensilvaniji razvili su potpuno novi i revolucionarni  materijal koji je otproran na stvaranje plaka.

  – Stomatološki biomaterijal kao što je ovaj treba da postigne dva cilja: prvo, trebalo bi efikasno da ubiju patogene mikrobe, a drugo, treba da izdrže ozbiljan mehanički stres, koji se javlja prilikom žvakanja. Mnogi proizvodi trebaju velike količine antimikrobnih sredstava kako bi se povećala efikasnost, što može oslabiti mehaničke osobine i biti toksično za tkiva, ali smo pokazali da ovaj materijal ima izuzetne mehaničke osobine i pri tom dugotrajnu antibiotsku aktivnost bez citotoksičnosti – kazao je Geelsu Hvang, istraživački asistent na Penn’s School of Dental Medicine.

  Hvang je sarađivao na studiji koja je objavljena u časopisu ACS Applied Materials and Interfaces, profesor Penn Dental Medicine Hiun (Michel) Koo i Bernard Koltisko i Ksiaoming Jin iz kompanije Dentsply Sirona.

  Ovaj novi materijal sastoji se od smole ugrađene sa dodatkom antibakterijskog sredstva imidazoliuma. Za razliku od nekih tradicionalnih biomaterijala, koji polako oslobađaju lekove, ovaj materijal ne oslobađa antibiotik već ubija isključiv mikrobe koji sa njim dolaze u dodir.

  – Ovo može smanjiti verovatnoću razvijanja antimikrobne otpornosti – rekao je Hvang.

  Prilikom razvijanja ovog novog materijala, Hvang i kolege postepenisu testirali njegove sposobnosti i karaktersitike poput uništavanja mikrobe, sprečavanja nastanka biofilmova i izdržljivosti na mehanički stres.

  Njihovi rezultati pokazali su da je materijal efikasan u ubijanju bakterijskih ćelija priulikom kontakta pri tom ozbiljno narušavajući sposobnost biofilma da raste na njegovoj površini. Samo zanemarljive količine biofilmske matrice, lepak koji drži klastere bakterija zajedno, mogli su se akumulirati na eksperimentalnom materijalu, za razliku od kontrolnog kompozitnog materijala koji je pokazivao stalnu akumulaciju lepljive biofilmske matrice tokom vremena.

  Zatim se prešlo na procjenu sile potrebne za uklanjanje biofilma sa eksperimentalnog materijala. Dok je za uklanjanje plaka sa eksperimentalnog materijala bila potrebna minimalna sila, za njegovo uklanjanje sa kontrolnog materijala upotrijebljena je čak četiri puta jačla sila.

  – Sila ekvivalentna konzumiranju odnosno ispijanju vode lako bi mogla ukloniti biofilm sa ovog materijala – rekao je Hvang.

  Studiju je finansirala kompanija Dentsply Sirona.

  Izvor: Science Daily

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.