Nacionalni institut za praktičnu dentalnu edukaciju i CDEI organizuju kurs Uvod u estetsku stomatologiju

  Nacionalni institut za praktičnu dentalnu edukaciju i Centar za Dentalnu Eestetiku i Implantolgiju, CDEI, organizovaće 16. juna kurs Uvod u estetsku stomatologiju. Predavači će biti dr Snežana Banković, dr Igor Ristić i dr Miloš Ljubičić.

  Kako navode oragniozatori, riječ je promi kursu ovog tipša u regionu, a formiran je sa ciljem da se svakodnevni rad u stomatološkoj praksi podigne na viši nivo uz primjenu savremenih protokola u različitim oblastima u stomatologiji.

  Kurs kroz koji će biti predstavljeno kako usmjeriti svoju pažnju ka pacijentu, saslušati ga i pružiti mu kvalitetan stomatološki tretman, namijenjen je mladim stomatolozima koji žele da se upoznaju sa savremenim pristupom u stomatologiji.

  – Šta se ne sme izostaviti u svakodnevnoj praksi, na koji način široko sagledati i rešiti različite kliničke situacije. Na koji način napraviti pravilan individualni plan terapije i koji su koraci za postizanje predvidivih rezultata. Kroz ovaj kurs biće predstavljeni savremeni protokoli i metrijali koji su dostupni u stomatologiji za sprovođenje kvalitetnih tretmana. Baziran je na prezentacji modernih koncepta koji su dostupni u stomatologiji na svetskom nivou – saoštili su organizaoti.

  Maksimalan broj učesnika je 10 i stoga je važno da na vrijeme obezbijedite svoie prisustvo. Cijerna kursa je 30.000 dinara.

  Program

  • 09.15-09.30 Uvod i prezentacija sadržaja
  • 09.30-10.00 Prvi pregoled, dijagnoistia i izrada individualnog plata terapije
  • 10.00-10.30 Značaj dentalne fotografije u stomatolokoj praksi
  • 10.30-11.00 Savremeni protokoli za postizanje predvidivih rezultata (Indikacije za minimalno inavzivne nadoknade, mašinska endodoncija, slojevanje kompozitau esteskoj zoni, fotodinamska antimikrobna terapija, CAD/CAM, prezentacija digitalne dijagnostike karijesa)
  • 11.00-11.15 Pauza za kafu
  • 11.15-11.45 Ppostizanje suvog radnog polja uz primjenu koferdama od postavljanja ispuna od cementiranja faseta
  • 11.45-12.30 Hands-on
  • 12.30.1400 Digital Smile Design/WAX-UP/MOCK-UP
  • 14.00-15.00 Pauza za raučak
  • 15.00-15.30 Protetika – analogna-digitalna, vrste bezmetalnih nadoknada, preparacije za bezmetalne nadoknade, vrste otisnih masa, tehnike otiskivanja, postupak adhezivnog cementiranja
  • 15.30-16.20 Diskusija i vježba na praktičnim primjerima
  • 16.30-17.00 Implantologija, osnovni principi implantacije, imedijatno opterećenje, privremeni rad na implantima, otiskivanje na implantima, fiksiranje radova na implantima
  • 17.00-18.00 Praktični rad
  • 18.00-18.15 Diskusija
  • 18.15-18.30 Test i evaluacioni upitnik

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.