Metalokeramičke krunice su i dalje “zlatni standard”

  I pored velikih mogućnosti izbora koji je u današnje vrijeme raspoloživ na tržištu dentalnih materijala, ipak je i dalje jedna od najtežih stvari za stomatologe kako napraviti najbolji mogući izbor za određenog pacijenta. Najviše ispitivan protetski materijal u naučnim istraživanjima je materijal za metalokeramičke protetske nadoknade, piše „Dental Tribune“. Kod stomatologa je danas cirkonijum sve češće materijal izbora, naročito kod pojedinačnih protetskih nadoknada na implantatima i prilikom izrade fiksnih dentalnih nadoknada.

  U naučnom istraživanju koje je rađeno na Univerzitetu u Ženevi upoređivani su dugoročni rezultati cirkonijum keramičkih sa metalokeramičkim materijalima, a u cilju određivanja koji materijal može da se smatra kao “zlatni standard”. U ovom istraživanju je analizirano 240 stručnih članaka, a od toga je 19 odgovaralo kriterijumu da su izrađeni kao fiksne protetske nadoknade na implantatima koji su imali rezultate “praćenja” od najmanje tri godine. Rezultati ove meta-analize, koja je obuhvatila 932 metalokeramička i 175 zirkonijum-keramička protetska rada, pokazali su da je očekivan petogodišnji “vijek trajanja” kod protetskih radova izrađenih od metal-keramičkih materijala 98,7 procenata, dok je kod zirkonijum-keramičkih materijala 93 procenata.

  Kod 13 naučnih radova, koji su obuhvatili 781 metal-keramičku nadoknadu, pet godina nakon izrade pronađena su oštećenja i frakture kod 11,6 procenata, u poređenju sa mnogo većim procentom od 50% pojave komplikacija kod cirkonijum-keramičkih nadoknada (iako se taj rezultat odnosio na puno manji broj od 13 cirkonijum-keramičkih protetskih radova). Značajno je veći broj cirkonijum-keramičkih protetskih radova na implantatima koji su morali da se zamijene novim (4,1 procenata) u odnosu na metalokeramičke (0,2 procenata). Detalnjija analiza faktora kao što su npr. broj članova u fiksnim nadoknadama i njihova lokacija nisu mogli da budu analizirani u ovom istraživanju zbog veoma heterogene strukture analiziranih naučnih radova.

  Kod fiksnih protetskih nadoknada koji se rade na implantatima konvencionalni cirkonijum materijali ne bi trebali da budu materijal izbora zbog većeg rizika od oštećenja i fraktura materijala. Ova meta analiza nije obuhvatila fiksne nadoknade na implantatima izrađene od monolitnog cirkonijum materijala jer nisu bili na raspolaganju naučni radovi koji su odgovarali kriterijumima, za koje se smatra da bi mogli biti zanimljiva alternativa konvencionalnim cirkonijum materijalima. Za sada se, ipak, metalokeramički materijali smatraju kao “zlatni standard” u izradi višečlanih fiksnih protetskih nadoknada na implantatima.

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.