Master Maker organizuje regionalni Neobiotech simpozijum “Inovativne procedure na polju moderne implantologije”

  Prvi regionalni Neobiotech simpozijum pod nazivom “Inovativne procedure na polju moderne implantologije” i napredni kurs lateranog sinus lift-a (SLA kit), uključujući indikacije, protokole i procedure eksplantacije implantata (FR kit), koji će okupiti profesore, predavače i učesnike svetskog renomea održaće se 25. Maja na Jahorini u hotelu Vučko.

  0Simpozijum je, kako navode u Master Makeru, organizatoru događaja, namijenjen svim oralnim hirurzima i implantolozima koji prepoznaju značaj novih metoda, efikasnih procedura i naprednih rešenja u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

  Predavači

  • Prof. dr Luka Cordaro – Rim, Italija

  Ugledni predavač na više od 30 Univerziteta širom sveta ITI Fellow, aktivan član ISO i počasni član EAO, koautor vise od 70 objavljenih članaka.

  • Prof. dr Aleksa Marković – Beograd, Srbija

  Redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, gostujući profesor na Univerzitetu Mursija (Španija) i Univerzitetu u Sarajevu, ITI Fellow i direktor Study kluba za Srbiju. Objavio je preko 150 istraživačkih radova, autor je više knjiga i monografija.

  • Prof. dr Snježana Čolić – Beograd, Srbija

  Redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, načelnica Klinike za oralnu hirurgiju i implantologiju, objavila veliki broj naučnih radova iz oblasti oralne hirurgije i implantalogije.

  • Spec. oralne hirurgije dr Mirko Medić – Beograd, Srbija

  Jedan od začetnika Akademije za kompjuterizovanu stomatologiju, opinion leader za Neobiotech i osnivač privatne stomatološke ordinacije Medić.

  Raspored predavanja

  25.05. Koktel dobrodošlice

  26.05. Konferencijski dan

  • Prof. dr Luka Cordaro, “Atrofija alveolarnog grebena i postavljanje implantata (različite tehnike za različite indikacije)”
  • Prof. dr Aleksa Marković, “Sinus lift procedure”
  • Prof. dr Snježana Čolić, “Horizontalna nadogradnja alveolarnog grebena autolognim graftovima”
  • Spec. dr Mirko Medić, “Novi implantni sistem na Balkanu: Neobiotech”

  27.05 Konferencijski dan

  Napredni HANDS ON kurs

  prof. Dr Aleksa Marković

  • Indikacije, procedure i protokoli eksplantacije svih implantnih sistema sa jednim univerzalnim kitom (Neobiotech FR kit)
  • Sinus lift prototol SLA Neobiotech kitom: Praktičan rad na modelima u malim grupama

  Univerzalni setovi sa kojima učesnici ovladavaju u toku kursa su veoma efikasni, a njihova djelotvornost je potvrđena u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

  Sve informacije o seminaru možete dobiti kod izvršnog direkotra kompanije Master Maker, Marijane Jakovljević na broj telefona +381 62 33 94 31, ili putem e-maila na adresu mirjana@mastermaker.rs

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.