fbpx
NaslovnaEdukacijaMaster Maker organizuje regionalni Neobiotech simpozijum "Inovativne procedure na polju moderne implantologije"

Master Maker organizuje regionalni Neobiotech simpozijum “Inovativne procedure na polju moderne implantologije”

Prvi regionalni Neobiotech simpozijum pod nazivom “Inovativne procedure na polju moderne implantologije” i napredni kurs lateranog sinus lift-a (SLA kit), uključujući indikacije, protokole i procedure eksplantacije implantata (FR kit), koji će okupiti profesore, predavače i učesnike svetskog renomea održaće se 25. Maja na Jahorini u hotelu Vučko.

0Simpozijum je, kako navode u Master Makeru, organizatoru događaja, namijenjen svim oralnim hirurzima i implantolozima koji prepoznaju značaj novih metoda, efikasnih procedura i naprednih rešenja u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

Predavači

  • Prof. dr Luka Cordaro – Rim, Italija
- Advertisement -

Ugledni predavač na više od 30 Univerziteta širom sveta ITI Fellow, aktivan član ISO i počasni član EAO, koautor vise od 70 objavljenih članaka.

  • Prof. dr Aleksa Marković – Beograd, Srbija

Redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, gostujući profesor na Univerzitetu Mursija (Španija) i Univerzitetu u Sarajevu, ITI Fellow i direktor Study kluba za Srbiju. Objavio je preko 150 istraživačkih radova, autor je više knjiga i monografija.

  • Prof. dr Snježana Čolić – Beograd, Srbija

Redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu, načelnica Klinike za oralnu hirurgiju i implantologiju, objavila veliki broj naučnih radova iz oblasti oralne hirurgije i implantalogije.

  • Spec. oralne hirurgije dr Mirko Medić – Beograd, Srbija

Jedan od začetnika Akademije za kompjuterizovanu stomatologiju, opinion leader za Neobiotech i osnivač privatne stomatološke ordinacije Medić.

Raspored predavanja

25.05. Koktel dobrodošlice

26.05. Konferencijski dan

  • Prof. dr Luka Cordaro, “Atrofija alveolarnog grebena i postavljanje implantata (različite tehnike za različite indikacije)”
  • Prof. dr Aleksa Marković, “Sinus lift procedure”
  • Prof. dr Snježana Čolić, “Horizontalna nadogradnja alveolarnog grebena autolognim graftovima”
  • Spec. dr Mirko Medić, “Novi implantni sistem na Balkanu: Neobiotech”

27.05 Konferencijski dan

Napredni HANDS ON kurs

prof. Dr Aleksa Marković

  • Indikacije, procedure i protokoli eksplantacije svih implantnih sistema sa jednim univerzalnim kitom (Neobiotech FR kit)
  • Sinus lift prototol SLA Neobiotech kitom: Praktičan rad na modelima u malim grupama

Univerzalni setovi sa kojima učesnici ovladavaju u toku kursa su veoma efikasni, a njihova djelotvornost je potvrđena u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

Sve informacije o seminaru možete dobiti kod izvršnog direkotra kompanije Master Maker, Marijane Jakovljević na broj telefona +381 62 33 94 31, ili putem e-maila na adresu mirjana@mastermaker.rs

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -