Kurs: „Mašinska obrada kanala – Protaper Next“ (Napredni kurs)

  „TehnoDental“ i „Dentsply Sirona“ nastavljaju sa organizovanjem „Hands On“ kurseva „Mašinska obrada kanala – Protaper Next“ (Napredni kurs). Novi je na programu 6. i 7. jula (subota i nedelja) u Podgorici u centru za edukaciju „Tehno Dentala“ ulica Đečevića 1-3. Kurs počinje u 10 časova i traje šest sati, a sastoji se iz predavanja i praktičnog rada. Rukovodilac kursa je Goran Tošić, PhD MSc DDS.

  Ovaj napredni kurs je dizajniran isključivo za stomatologe sa prethodnim iskustvom u mašinskoj obradi kanala. Hands-on iskustvo ili Hands-on trening, podrazumijeva zaista uraditi neku stvar, umjesto pričati o tome ili dati nekome da to uradi. Utoliko je i program ovog kursa dizajniran za deset polaznika zbog personalizacije, interaktivne komunikacije i ekscesivnog manualnog rada. Ovaj kurs je projektovan i zaštićen u kompaniji „Dentsply Sirona“, izvodi se sa indentičnom opremom i materijalima na svim kursevima u zemljama zapadne Evrope. Rukovodilac kursa Goran Tošić, je sertifikovani Dentsply Sirona internacionalni predavač i edukator sa dozvolom za obuku ovog rotirajućeg sistema.

  „Rotary Endo“ ili kod nas popularna Mašinska obrada kanala, je procedura koja nema alternativu u savremenoj stomatologiji, novi sistemi, prateća oprema i tehnike sa dramatičim inovacijama i tehnoiloškim procesom su podigle endodonciju na nivo koji omogućava apolutno predvidive rezultate. Tek sam primjernom Mašinske Endodoncije u svakodnevnoj praksi, moguće je shvatiti ogromnu efikasnost ovog koncepta. Kako jedan tehnološki i klinički napredak povlači sljedeći, svakodnevna praksa sa mašinskim sistemom je podigla endodonciju, u kvalitativnom nivou, dimenziju sa više uspjeha, lične i kliničke satisfakcije. Ipak, novi, hrabri svijet mašinske endodoncije, otvara i nove probleme i nove izazove, koji nisu postojali na početnim nivoima.

  Pristupni kavitet – START X
  Ovaj napredni kurs počinje sa „sitnicama“ u pristupnom kavitetu, koji određuju krajnji ishod. Ukoliko je neophodno ponijeti nekoliko ekstrahovanih zuba sa primarnim pristupnim kavitetom, da bi se pomoću START X vrhova pronašli MB2, uklone dentikli i formira savršen pristup.
  Irigacija – ENDO AKTIVATOR
  Apsolutna povezanost irigacije i mehaničke obrade, i način korišćenja aktivne irigacije. Iz razloga bezbjednosti i udobnosti, na kursu će se koristiti voda umjesto natrijum hipohlorita.
  Obturacija kanala – GUTACORE
  Kalibrisanje i procjena apikalne širine, apikalno čišćenje i određivanje veličine GUTACORE uz pomoć VERIFIER-a, sa uputstvima i „trikovima“ za termoplastičnu opturaciju.

  Bilo bi vrlo korisno da polaznici ponesu estrahovane zube, dobru volju i raspoloženje, a organizator obezbjeđuje: Start X – ultrasonic tips, Protaper Next, Endo motor – X SMART, EndoActivator, Termafill – Gutacore.
  Svi učesnici koji završe ovaj kurs, dobijaju sertifikat sa 25 bodova, a bodovan je od strane Stomatološlke komore Crne Gore. Cijena kotizacije je 100 eura sa uračunatim PDV-om. Broj učesnika je ograničen, pa organizatori mole da na vrijeme obezbijedite svoje mjesto. Kontakt za potrebne informacije: dr Ivan Marković (067 000 915) i dr Milica Sinanović (067 084 384).

  ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.