Naslovna Obavještenja Jaki aparati magentne rezonance mogu dovesti do otpuštanja žive iz amalgamskih plombi

Jaki aparati magentne rezonance mogu dovesti do otpuštanja žive iz amalgamskih plombi

Izloženost izrazito snažnim aparatima za magnetnu rezonancu mogu uzrokovati otpuštanje toksične žive iz amalgamskih ispuna u zubima, upozorava Udruženje radiologa Sjeverne Amerike. Ovo upozorenje se poziva na rezultate novog istraživanja naučnika iz Turske.

Amalgamski ispuni su tema oko koje se u stomatologiji dugo godina vode različite debate. I pored toga što amalgam sadrži 50 procenata žive čija je toksičnost dovodi do raznih štetnih posledica kod ljudi, Američka agencija za hranu i lekove (U.S. Food and Drug Administration) ipak smatra da su amalgamski ispuni bezbjedan materijal za ispune kod odraslih i djece straije od šest godina.

– Amalgam se potpuno stvrdnjava otprilike 48 časova nakon postavljanja u zub i do tada se živa potpuno vezuje u hemijsku strukturu amalgama, a površinski sloj ispuna se prekriva oksidnim filmom. Zbog svega ovog je otpuštanje žive iz postavljenih amalgamskih ispuna minimalno – izjavio je dr Selmi Jilmaz, stomatolog sa Akdeniz Univerziteta u Antaliji, koji je vodio ovo istraživanje.

Prethodna istraživanja su ustanovila da je izloženost magnetnim poljima iz aparata za magnetnu rezonancu može da uzrokuje otpuštanje žive iz amalgamskih ispuna u zubima. Zabrinutost oko ove činjenice je porasla usled šire upotrebe ultra jakih aparata za magnetnu rezonancu takozvanih 7 T skenera na klinikama. Jače magnetno polje ovih 7 T MRI aparata za magnetnu rezonancu omogućava preciznije prikazivanje anatomskih detalja, ali ono što zabrinjava je njihovo djelovanje na amalgamske zubne ispune.

Dr. Jilmaz i njegov kolega dr Mehmet Zahit Adisen istraživali su nivo otpuštanja žive iz dentalnog amalgama nakon izlaganja 7 T i 1,5 T aparatima za magnetnu rezonancu kod zuba bez karijesa koji su izvađeni pacijentima zbog kliničkih indikacija. Aparati 7 T MRI su dozvoljeni za upotrebu od Svjetske stomatološke asocijacije FDA 2017. godine, ali njihova prisutnost na klinikama je još dosta rijetka, za razliku od manje jakih 1,5 T MRI aparata koji se najčešće koriste za svakodnevnu dijagnostiku širom sveta.

Naučnici su tokom ovog istraživanja pravili dvostrane kavitete na svakom zubu u koje su stavljali amlagamske ispune i onda su nakon devet dana metodom slučajnog izbora podijelili zube u dvije grupe po 20 zuba koje su potapali u vještačku pljuvačku i odmah nakon toga izlagali delovanju 1,5 T, ili 7 T MRI aparata za magnetnu rezonancu u trajanju od 20 minuta. Kontrolna grupa zuba je samo potapana u vještačku pljuvačku. Nakon analize veštačke pljuvačke na prisutnost žive kod sve tri grupe zuba rezultati su bili 0.67 ± 0.18, 0.17 ± 0.06 i 0.14 ± 0.15 ppm. Sadržaj žive u grupi 7 T je otprilike četiri puta veći bio nego u 1,5 T i kontrolnoj grupi.

– U našem istraživanju smo pronašli visoke vrijednosti žive kod upotrebe ultrajakih aparata za magnetnu rezonancu. Moguće je da je ovo uzrokovano izmjenama u amalgamu ili usled formiranja mikro-pukotina koje dovode do elektrohemijske korozije usled djelovanja magnetnog polja – izjavio je dr Jilmaz.

Da bi se utvrdila štetnost žive na ljudsko zdravlje neophodno je prvo utvrditi koja se količina žive absorbuje u tkiva.

– Za sad nije potpuno razjašnjeno koliko žive ljudski organizam absorbuje – kazao je Jilmaz.

S toga je neophodno da istraživanja u budućnosti odrede koliko aparati za magnetnu rezonancu sa jakim magnetnim poljem deluju na otpuštanje žive iz dentalnog amalgama. U toku su tri projekta koji su fokusirani na povezanost razlike u temperaturi i strukturi dentalnog amalgama sa magnetnim poljima različite jačine.

S obzirom da nije dokazana štetnost aparata za magnetnu rezonancu iz 1,5 T grupe, pacijenti sa amalgamskim ispunima ne treba da budu tema za brigu zbog izlaganja pregledu magnetnom rezonancom.

Izvor: Dental Tribune

- Advertisment -

POPULARNO

Dental Clinic Kovačević – svakom pacijentu pruža se individualan pristup i vrhunski tretman

Privatna porodična stomatološka ordinacija “Dental Clinic Kovačević” osnovana je 1989. godine i smještena je u Zelenici. U sklopu...

Humanitarna organizacija Pomozi.ba i ordinacija Širbegović postali partneri

Udruženje Pomozi.ba je neprofitna humanitarna organizacija koja svojim djelovanjem pomaže ugroženim ljudima na području cijele Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Šta je bruksizam?

Tema diplomskog rada mi je bio bruksizam, naučno istraživački rad, mentora prof.dr.sci. Enita Nakaš. Želio bih poslati svoj...

Predstavljamo: SuperCem

SuperCem je dvostruko stvrdnjavajući cement na bazi smole. Baza i katalizator se nalaze u dvostrukoj šprici sa nastavcima...
- Advertisment -