Intervju – prim. dr Mladen Mišeljić, predsjednik Stomatološke Komore Republike Srpske: Planiramo edukaciju djece i roditelja kako bi proširili svijest o prevenciji

  Nakon što smo ugostili predsjednika Stomatološke Komore Crne Gore i predsjednika Stomatološke Komore Srbije sa kojima smo razgovarali o funkcionisanju Komora u tim državama, sada vam predstavljamo intervju koji smo uradili sa prim. dr Mladenom Mišeljićem, predsjendikom Stomatološke Komore Republike Srpske. Sa njim smo razgovarali fukcionisanju Komore, stanju stomatologije kao struke i oralnog zdravlja građana Republike Srpske.

  Koliko dugo postoji Stomatološka Komora Republike Srpske?

  Prošle godine smo slavili 15 godina osnivanja Komore doktora stomatologije Republike Srpske, s tim da smo prve dvije godine funkcionisali u sklopu jedinstvene Komore dokotra medicine, stomatologije i magistara farmacije. Nakon toga došlo je do odvajanja u posebne Komore i mi već 15 godina funkcionišemo kao Komora doktora stomatologije Republike Srpske.

  Koliko čalnova ima Komora?

  Trenutno imamo više od hiljadu licenciranih članova, a svi doktori stomatologije koji se u Republici Srpskoj bave stomatologijom po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske obavezni su da posjeduju licencu koju izdaje Komora.

  Licenca važi pet godina, a u tom periodu svaki ljekar je dužan da prođe dodatnu edukaciju i sakupi 60 bodova koji su neophodni kako bi doktor stomatologije mogao da produži Licencu nakon isteka od pet godina.

  Recite nam nešto više o samom načinu rada Komore. Kako je koncipirana njena organizacija?

  Prije svega da kažem da smo konačno riješili problem oko prostorija, pa poslednjih godinu dana poslujemo u našim kancelarijama. Kada je riječ o organizaciji Komorom rukovodi predsjednik Komore, a tijela koja funkcionišu u okviru nje su Skupština, Izvršni i Nadzorni odbori.

  Skupština je tijelo koje donosi odluke, a predsjednik Skupštine je ujedno i predsjednik Komore.

  Koliko je važno postojanje Komore i na koji način vi kao Komora štite prava članova?

  Osnivač svih komora u Republici Srpskoj je Skupština Republike Srpske. Komora ima veliki značaj kao institucija, koja učestvuje u donošenju zakona u vezi sa zdrastvom. Samim tim imamo partnersku saradnju sa ministarstvom zdravlja Republike Srpske, kao i sa Fondom za zdravstvom, Agencijama za sertifikaciju i lijekove. Na taj način utičemo na predstavnike državne vlasti, kako bi struka napredovala, a doktorima stomatologije bio olakšan rad.

  Da li osim toga postoje još neki benefiti? Tu prije svega mislim na kontinuiranu edukaciju, organizaciju kurseva, seminara, kongresa. Koliko te aktivnosti utiču na razvoj struke?

  Komora je ta koja izdaje Licence i relicencira stomatologe. Međutim, prije dvije godine Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ukinuto je pravo Komorama da organizuju stručne skupove. Razlog za to je navodni sukob interesa koji se ogleda u tome da mi koji izdajemo licence i relicenciramo u isto vrijeme organizujemo skupove. Mi kao Komora pratimo rad i organizaciju takvih skupova, a pravo organizacije skupova je prepušteno Fakultetima, Udruženjima i svim zdravtsvenim ustanovama.

  U drugom dijelu Federacije sve skupove organizuje i akredituje upravo Komora. Naša Komora ne samo što ne može da organizuje skupove, već ih ne može ni akreditovati, jer je to sada prepušteno ministratsvu zdravlja – na preporuku Savjeta za zdravstvo, ministar daje akreditaciju skupa.

  Kako to utiče na rad Komore?

  Mi se, naravno, borimo protiv toga i smatramo da se sve ove nadležnosti moraju vratiti pod okrilje Komore. Mi smo prilikom donošenja Zakona, ali i po njegovom izglasavanju nastavili da ukazujemo na grešku, to jest da je ipak Komora najbolje zna koje su to edukacije koje treba organizovati, u kom smjeru treba da ide razvoj i pokušavamo da povratimo makar jedan od ova dva segmenta – organizovanje ili akreditovanje skupova.

  Da li imate pravo da organizujete Kongrese?

  Da, to svakako možemo organizovati. Ovom priklikom pozivam kolege da 23.02.2018. dođu u Banja Luku gdje će biti održana konferencija svih predsjednika Komora doktora stomatologije regije ex Jugoslavije. To će biti izvrsna prilika da pokušamo da proširimo i unaprijedimo saradnju između ovih Komora, kao i da se odredimo prema aktuelnim pitanjima i problemima u stomatologiji.

  Da se opet malo vratimo na edukativne skupove. Koliko su ljekari zainteresoavni za dalju edukaciju? Da li mladi stomatolozi uopšte žele da nastave sa edukacijom?

  Sada je kontinuirana edukacija zakonska obaveza, pa neko predavanja prati zbog edukovanja, neko zbog obaveza, ali u poslednje vrijeme primjećujemo da veliki broj mladih kolega sve više prati  radionice i kurseve, za razliku od predavanja u vidu seminara, kongresa… Predavanja su “suvoparna”, pa se sve više organizuju praktični kursevi i radionice. Mi kao Komora potenciramo organizovanje upravo takvih kurseva, jer smatramo da je ta edukacija najbolja iz prostog razloga što osim teorijskog dijela postoje praktični radovi na modelima i pacijentima.

  Za kraj da se dotaknemo uopšteno stanja u stomatologiji u Republici Srpskoj. Na kojem je nivou dentalna praksa u Republici Srpskoj, koliko duboko je ona „zagazila“ u savremene tokove stomatologije?

  Što se tiče savremenih tokova, mislim da veliki dio privatnog sektora Republike Sprske ne zaostaje za evropskim tokovima – ni u pogledu usluga, ni u pogledu opreme. Kada je riječ o državnom sektoru, usluge su veoma kvalitetne, ali je oprema, sa druge strane, prilično zastarela.

  Međutim, kada pričamo o stanju oralnog zdravlja kod građana Republike Srpske – ne možemo reći da je ono na zavidnom niovu. Iz tog razloga već tri godine naša Komora u saradnji sa Federalnom Komorom i kompanijom Orbit realizuje projekat “Zubomobil” koji obilazi sve škole u Bosni i Hercegovini. Do sada smo pregledali više od 15 hiljada djece i uočili smo vrlo alarmantno stanje da čak u pojedinim sredinama djeca nemaju ni četkice za pranje zuba. To je poražavajući podatak. Ove godine zaokružićemo taj projekat i spremićemo analize koje ćemo predati ministarstvima zdravlja sa predlozima kako da se poboljša stanje oralnog zdravlja građana, naročito djece.

  Da li već postoji neka strategija?

  S obzirom da danas ne možete ubijediti ljude da vakcinišu dijete, a kamoli da peru zube, planiramo da počnemo sa edukacijom po školama. Osim toga pokušaćemo da edukujemo i roditelje jer preventivnim djelovanjem može da se spriječi razvoj mnogih bolesti zuba i usne duplje.

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.