Intervju – Mitar Božić, vlasnik MT Lab: M Aligner providne folije su najbrži i najefikasniji sistem za ispravljanje zuba

  – M Aligner je sistem za ispravljanje zuba folijama i u princuipu je zasnovan na takozvanim “align” tehnologijama, koje termoplastičnim silikonskim folijama vrše pritisak na zube i samim tim pomera zub ili zube – kazao je u uvodu za intervju za naš portal zubni tehničar Mitar Božić, vlasnik beogradske zubotehničke laboratorije MT Lab.

  Na čemu se zasniva M Aligner, šta stoji iza njega?

  Naš sistem, M Aligner, je zasnovan na tehnologijama kompanija 3Shape i Stratasys. 3Shape je jedan od lidera u digitalnoj stomatologiji, skeniranju i modelovanju – kako u ortodonciji, tako i u protetici, dok je Stratasys među prvim firmama koje su razvile 3D printing u dentalnoj  praksi.

  Objasnite nam kako funkcioniše sistem M Aligner? Da li je riječ o nekom novom ortodontskom aparatu?

  M Aligner je na liniji između ortodoncije i estetske stomatološke prakse. Kako? Pa pomeranje zuba matično spada u polje ortodoncije, međutim, M Aligner je više estetski tretman jer se njime vrši korekcija frontalnihz zuba u gornjoj i donjoj vilici. Mi zapravo, u saradnji sa stomatolozima i specijalistima ortopedije vilice u našem softveru uradimo kompletno skeniranje, dijagnostiku, analizu i kroz workflow dolazimo do nekih preliminarnih rezultata. Svi rezultati se potom šalju stomatologu ili ortodontu koji nakon pregledane analize verifikuje terapiju i o tome obaveštava pacijenta. Sve to traje svega nekoliko dana, dok  je nakon pristanaka pacijenta na terapiju potrebno sedam radnih dana za izradu folije.

  To je ubedljivo najbrži i najefikasniji sistem od svih koji su se pojavili na tržištiu i mi sada imamo više od dve hiljade korisnika i izuzetno smo ponosni na to jer je sistem od strane stručnjaka već prepoznat kao odlična tretmanska opcija koju rado nude svojim pacijentima.

  Koji je princip rada ovih folija? Koja je procedura i na koji način ove folije ispravljaju zube?

  Sistem funkcioniše tako što se uzmu precizni otisci kao za zubnu protetiku, zagrižaj i centralna okluzija i nakon jednog dana analiza je gotova i pošalje se stomatologu ili ortodontu. Ako pacijent pristane na terapiju, u skeneru se odradi set-up, odnosno red od malokluzije do željene pozicije i svaka korekcija zuba određene putanje vrši se na određeni način. Svaka folija sadrži pomeren položaj tog zuba i kada se obezbede uslovi folija pritiska i pomera zub.

  Kada se terapija definiše i odobri onda se priustupa izradi – virtuelni modeli postaju printani i preko njih se termofming sistemom odrade folije. One su ulgavnom debljine jedan milimetar, a reč je o jednostavnom termoplastilčnom silikonu koji se vakuum formira i kao takav predaje pacijentu.

  S obzirom da M Aligner ne spada u konvencionalne sisteme i tretmane, da li ste već imali neke edukativne seminare ili prezentacije na kojima ste predstavili sistem?

  Mi smo radili edukaciju stručnjaka jer trenutno vlada velika potražnja za estetskim tretmanima i korekcijama pozicija zuba. Jedan od razloga zašto M Aligner postaje popularan je i činjenica da je reč o neinvazivnoj metodi za razliku od indikacija za protetiku. M Aligner je takođe odlična varijanata kao predprotetska priprema za izradu vinira. Takođe se može koristiti i kao kombinovani tretman jer prethodnim korigovanjem frontalnih zuba, uz vinire možete da dobijete vrhunski estetski momenat.

  Samim tim, mi smo radili i na tome da se pacijenti edukuju kako bi bili maksimalno upućeni i imali dovoljno informacija o ovom sistemu.

  Koliko su stomatolozi zainteresiosvani za M Aligner? Kakva je saradnja sa njima kada je riječ o ovom sistemu?

  Mi smo otvoreni za saradnju sa svim ordinacijama, uljučujući i one koje sa nama do sada nisu imale tu vrstu saradnje. Jednostavnim upitom na mail zubnatehnikamtlab@gmail.com mogu dobiti sve informacije i skripte u .pdf formatu, kao i neku preliminarnu percepciju kako sistem funkcioniše. Kasnije kroz dodatnu edukaciju i rad može se početi sa uvođenjem pacijenata u terapiju od lakših ka težim slučajevima.

  Da li bi se moglo napraviti neko poređenje M Aligner sistema i klasičnih ortodonstkih aparata? Da li bi u tom poređenju mogli dati prednost nekom od sistema?

  Zaista ne bih poredio M Aligner sa fiksnim ili mobilnim aparatima jer prosto nisu u istom rasponu indikacija i mogućnosti. Fiksni aparat je isključivo ortodontska terapija dok M Aligner vrši estetske korekcije frontalnih zuba, ali spada i u domen ortodoncije jer se zubi ipak pomeraju.

  Međutim, postoje određene situacije kada se nošenjem M Aligner folija može sprečiti postavljanje fiksnog aparata. To se može javiti kada pacijent ne nosi retencioni aparat nakon skidanja fiksne proteze i javi se recidiv, odnosno vraćanje zuba ka prvobitnom položaju. U tom slučaju ove folije bi bile idealne umesto novog lepljenja fiksnog aparata.

  Još jedna njihova prednost je to što su nevidljive i pacijenta je lakše motivisati da nosi M Aligner folije, koje se takođe lako skidaju, postavljaju i održavaju.

  Kako Vi vidite M Aligner na ovom tržištu?

  M Aligner je sistem koji je sastavljen od 3Shape i Stratsys i reč je o isključivo, da tako kažem, srpskom brendu. Takođe, mogu reći da smo prvi licencirani sistem u Srbiji.

  Danas je i ortodoncija duboko zagazila u digitalni svet i ortodontima nisu strani digitalni skeneri i softveri. Digitalizacija i ovim stručnjacima nudi veliku preciznost i predvidljivost, a pacijent može da vidi krajnji rezultat što ga može dodatno motivisati da prihvati terapiju. Tu je naravno i estetski element koji je danas jako važan, a M Aligner folije mogu poslužiti kao predpriprema za neki završni estetski tretman. Na primer, ako pacijent ima velike dijasteme, krupno lice, a sitne zube, ovim sistemom mogu da se smanje dijasteme i tako se pacijent prirpemi za vinire, fasete ili individualan ručni rad.

  Mislim da bi ovo trebalo da zainteresuje svaku ozbiljnu, savremenu stomatološku ordinaciju jer je estetika lica i zuba nešto što pacijente danas najviše interesuje.

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.