Naslovna Intervju Intervju – dr Stefan Lekić, specijalista oralne hirurgije: Samo dobro uigran tim...

Intervju – dr Stefan Lekić, specijalista oralne hirurgije: Samo dobro uigran tim stomatologa i tehničara može riješiti najteže slučajeve

Seriju inervjua na portalu Stomatologija.me nastavljamo razgovorom sa specijalistom oralne hirurgije dr Stefanom Lekićem, zaposlenim u ordinaciji Vivadent iz Podgorice. Dr Lekić je za naš portal govorio o implantologiji, savremenim tehnikama izrade i ugradnje nadoknada, higijeni na implantima i eventualnim komplikacijama, odnosu sa zubotehničkim laboratorijama, a imao je i savjete za one čitaoce koji imaju dileme da li da ugrade most ili implant. O tome, i još mnogo zanimljivih tema čitajte u intervjuu koji slijedi.

Šta je implantologija i šta su implanti?

Implantologija je grana oralne hirurgije koja se bavi ugradnjom implanta u bezube ili djelimičnmo bezube vilice, odnosno vilične kosti. Implanti su vještački zamjenici korijena zuba koji služe kao nosači mobilnih i fiksnih protetskih nadoknada.

Implanti su uglavnom izrađeni od titanijuma, sa izuzetkom nekih proizvođača koji nude keramičke, ali zajedničko im je svojstvo oseointegracije, odnosno potpunog strukturnog i funkcionalnog jedinstva sa okolnom kosti.

Kakva je starosna struktura Vaših pacijenata, da li su to više stariji ili mlađi pacijenti, i koji su njihovi zahtjevi?

I mlađi i stariji pacijenti imaju potrebu za ugradnjom implanta. Kod mlađih ovo je najbolje rješenje kada se želi očuvati integritet susjednih zdravih zuba, odnosno izbjeći brušenje. Starijima omogućuje komfornije nošenje mobilinih nadoknada ili potpuno eliminiše potrebu za njima, jer se nudi mogućnost izrade fiksnih nadoknada.

Da li se traže proteze na implantima?

Da, radimo i proteze na implantima ali svaka nadoknada mora biti indikovana, nije sve u želji pacijenta. Kada je riječ o ovim protezama, njih uglavnom radimo na donjim vilicama, ali je nmogo popularnije rešenje postavljanje fiksnog rada. To su mostovi nošeni implantima, a u poslednje vrijeme najtraženiji su All-on-four. Ova terapija je dobra zbog prirode resorpcije vilične kosti nakon vađenja zuba i često manjka iste u bočnim regijama – postavljaju se četiri implanta u frontalnu regiju gornje i donje vilice koji služe za uporište mostova od 12 zuba što je optimalno za funkciju i estetiku.

Obzirom na cijenu implanta koliki je broj pacijenata koji traže implante? Odnosno, ono što me zanima je, da li u većini slučajeva Vi indikujete potrebu za implantima ili pacijenti sami izraze želju za njihvom ugradnjom?

Sve više sami pacijenti traže implante. Pacijenti su počeli i da se oslobađaju nekih predrasuda koje su imali o implantima. Naravno, u slučajevima  kada je to moguće i dalje se radi konvencionalna protetika koja koristi postojeće zube za nadoknadu izgubljenih zuba. Međutim, u slučajveima kada to nije moguće, implantologija je nezamjenjiva i predstavlja odlično rešenje. To se prije svega odnosi na vraćanje biološke funkcije viličnih grebenova, odnosno sprečavanje dalje resorpcije kosti. Da bliže objasnim: postavljanjem implanta postižemo da se pritisak žvakanja prenosi preko tijela implanta na viličnu kost i na taj način stimuliše remodelaciju i sprečava atrofiju, onosno povlačenje kosti.

Koji bi bio Vaš savjet za pacijente koji žele da nadoknade jedan ili dva izgubljena zuba – da li je zbog do sada navedenih razloga implant bolje rešenje od mosta?

U pravu ste, implant je bolje rešenje, ne samo zbog resorpcije kosti već postoji niz drugih razloga. Posebno se mora istaći činjenica da se na taj način izbjegava brušenje susjednih zuba koje je kod postavljanja mostova neophodno, naročito ako je riječ o zdravim zubima. Tom obradom i pripremom zuba za most gubi se dobar dio zdravog zubnog tkiva.

Implanti su generalno bolje rešenje i na nama je da obezbijedimo pacijentima što više pravih informacija prije bilo kakve terapije, ali uvijek je na pacijentima da se odluče za rešenje.

A da li imate pacijenata kod kojih je zbog manjka kosti ili sličnih razloga nemoguće ugraditi implant? Na koji način rešavate te probleme?

Na žalost imam i takvih pacijenata i uglavnom je riječ o starijim pacijentima sa poodmaklim stadijumima resorpcije vilične kosti. Primjer rješavanja bezubosti kod takvih pacijenata je proteza na mini-implantima koja je posebno pogodna za donju vilicu u kojoj obično ima dovoljno kosti u frontalnoj regiji za takvu vrstu terapije.

Moguće su, takođe, i transplantacije kosti ili ugradnja vještačke kosti – vođena koštana regeneracija. Takođe, zbog blizine gornjoviličnih sinusa, odnosno gubitka kosti nakon vađenja gornjih bočnih zuba, često se radi i sinus lifting, odnosno podizanje poda sinusa. Riječ je o jednostavnom zahvatu koji se  obavlja u ordinaciji u lokalnoj anesteziji.

Kakvi su Vaši savjeti za održavanje higijene implanta obzirom da ona nakon ugradnje implantata mora biti pojačana?

Tu je obavezna mehanička kontrola plaka, povremeno ispiranje rastvorima baziranim uglavnom na hlor-heksidinu i, naravno, redovne kontrole.

Znači posjete stomatologu su od ključnog značaja. Da li postoje načini da stomatolozi čiste implantate uspješnije od pacijenata?

Da. Postoji takozvano profesionalno uklanjanje naslaga koje se raznim tehnikama vrši tokom tromjesečnog ili polugodišenjeg kontrolnog perioda.

Kada već pričamo o tome hajde da razbijemo neke mitove i predrasude o implantima jer mnogi pacijenti smatraju da su postavljanjem implanta riješili i problem obolijevanja zuba. Recite nam do kojih sve problema može da dovede neadekvatna oralna higijena pacijenata sa implantima?

Kao i kod prirodnih zuba okolno tkivo implanta može da oboli, dakle podložni su oboljenju okolnih mekih i tvrdih tkiva i kosti kada doalzi do razvoja peri mukozitisa i peri-implantitisa.

Da li u tom slučaju može doći do odbacivanja implanta ili nekih težih komplikacija?

Pazite, sve to postoji kao mogućnost, ali srećom, ti procesi su spori i lako je na vrijeme primijetiti razvoj nekog od pomenutih oboljenja. Odbacivanje po tipu alergijske reakcije je vrlo, vrlo rijetko jer materijale od kojih se implanti izrađuju karakterišu izražene hipoalergene osobine i biokompatibilnost.

Da se okrenemo malo i tehničarima koji su važna karika u ovom lancu. Koliko je važna dobra saradnja sa tehničarima?

Tijesna saradnja i stalna komunikacija sa tehničarima odnosno zubotehničkim laboratorijama je od izuzetne važnosti. Važno je i prisustvo tehničara u gotovo svim fazama – jedino na taj način možemo izbjeći veliki broj bespotrebnih korekcija i samo dobro uigran tim stomatologa i tehničara može riješiti najteže slučajeve. Primjer za to je restauracija bezubih usta All-on-four tehnikom.

Savremena stomatologija danas nudi mogućnost imedijatnog opterećenja i pacijentima nudimo provizorne restauracije-privremene mostove, već nakon jedan ili dva dana od postavljanja implanta. One se izrađuju savremenim postupcima CAD/CAM tehnologije kojima raspolažu bolje opremeljene zubotehničke laboratorije. Ta saradnja je dakle važna od  samog početka procesa jer tu nemamo mjesta za grešku.

Da li bi, u tom smislu, učešće tehničara u planiranju terapije bio jedan od detalja koji bi mogao da unaprijedi samo terapijsko djelovanje?

To je dio obaveze stomatologa, ali je pitanje veoma dobro zato što plan postavljanja implanta mora biti donesen u odnosu na buduću protetsku nadoknadu. Implanti prije svega moraju biti postavljeni u protetski optimalnom položaju pogotovo kada je riječ o frontalnoj regiji. Dakle, stomatolog planira, ali od toga u mnogome zavisi kako će tehničar obaviti svoj dio posla.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -