Intervju – Dr Ivan Konjević: Pacijentu je potreban pristup kao nekome kome je potrebna naša medicinska pomoć i edukacija, a ne kao sredstvo zarade

  Zdravi zubi su ogledalo našeg zdravlja, a da bismo ih sačuvali potrebno je da redovno i na pravi način održavamo oralnu higijenu i da idemo na kontrole kod stomatologa, najmanje dva puta godišnje. Veoma je važno da se promijeni svijest o oralnoj higijeni i da shvatimo da je odlazak stomatologu podjednako važan kao i odlazak kod ljekara. Naime, bolesti zuba uzrokuju puno ozbiljnije zdravstvene probleme, a sigurno je da je to nešto što nikome od nas ne treba. Na temu problema sa kojima pacijenti dolaze u ordinaciju, važnosti vođenja brige o zubima, edukaciji, dentalnom turizmu, razgovarali smo sa doktorom Ivanom Konjevićem iz Herceg Novog.
  Sa kojim najčešćim problemima pacijenti dolaze kod vas?
  „Obzirom da radim u ordinaciji koja ima saradnju sa Fondom zdravstva Crne Gore, svakodnevno radim sa velikim brojem pacijenata različitog uzrasta i problematike, a u ostalom i volim da se bavim polivalentnom stomatologijom. Ipak, najčešće su u pitanju zahvati iz oblasti konzervativne stomatologije i endodoncije, zatim protetike. Tek potom slijede usluge iz preventivne stomatologije, kojoj bi trebali da težimo kroz praksu, jer je mnogo bolje i za nas i za pacijente da se radi na očuvanju oralnog zdravlja kako sa čisto medicinskog tako i ekonomskog aspekta“, objašnjava doktor Konjević.

  dr Ivan Konjević

  Da li više dolaze mlađi ili stariji pacijenti?
  „Što se moje prakse tiče taj odnos je ujednačen, mada bi blagu prednost dao mlađoj populaciji vjerovatno zato što sam im bliži godinama pa lakše savladaju taj “urođeni” strah od stomatološke intervencije. U svakom slučaju trudimo se, moj tim i ja, da budemo što pristupačniji pacijentima i olakšamo im boravak u ordinaciji bez obzira na dob“.
  Problem je i dalje što ne vodimo dovoljno računa o zdravlju zuba. Većina izgovor traži u cijenama. Da li smatrate da je to samo izgovor, jer je to ulaganje u zdravlje zuba, ali i celokupno zdravlje?
  „Na vođenje brige o oralnom zdravlju utiče više faktora. Nažalost, platežna moć stanovništva jeste jedna od njih. Ne smatram cijene stomatoloških usluga u Crnoj Gori previsokim, posebno u poređenju sa cijenama nekih “kozmetičkih” usluga za koje ljudi jednostavnije odvajaju novac. Ipak, tu je velika uloga i nas stomatologa, da adekvatno objasnimo pacijentu značaj očuvanja oralnog zdravlja, još od najmlađih uzrasta, kako bi bilo što manje potrebe za obimnijim zahvatima. I istakao bi da je potreban pristup pacijentu kao nekome kome je potrebna naša medicinska pomoć i edukacija, a ne kao sredstvu zarade što je, danas, nažalost čest slučaj“.

  dr Ivan Konjević

  Koliko je važno da stomatolozi prate savremene tokove da bi pacijentima mogli da pruže najbolje moguće usluge?
  „Kontinuirana edukacija je neophodna, kao i ulaganje u praksu. Takođe, bi istakao i značaj saradnje sa kolegama iz različitih specijalističkih oblasti kako bi našim pacijentima mogli pružiti širi dijapazon usluga na istom mjestu. Akcenat bi, ipak, stavio na posvećenost svom poslu, volji za ozbiljnim radom i pristup pacijentu, da pružimo najviši nivo usluge u skadu sa mogućnostima. A kada smo posvećeni poslu neizbježno je i da ćemo napredovati u smislu upotrebe novih tehnika i opreme“.
  Smatrate li da Crna Gora ima kapaciteta i mogućnosti da razvije dentalni turizam, ka čemu streme zemlje iz okruženja, prije svega Hrvatska i BiH?
  „Naravno da postoje mnoge ordinacije, naročito na primorju, koje su počele da se bave dentalnim turizmom u sklopu ljetnje sezone. Ono što smatram potrebnim je da se dentalni turizam razvije kao posebna grana turizma i van glavne turističke sezone. Kao što je to na primjer slučaj u Hrvatskoj, gdje tokom cijele godine dolazi veliki broj turista iz Evropske unije radi pružanja stomatoloških usluga. Za takvo nešto je potrebno da se ostvari što bolja saradnja sa lokalnim turističkim organizacijama i izdavaocima smještaja, što bi donijelo korist svima. Neophodno je da ljudi shvate da nivo stomatoloških usluga kod nas ni po čemu ne zaostaje za kvalitetom usluge u ekonomski razvijenijim zemljama, već da je razlika u cijeni posljedica razlike u opštoj platežnoj moći stanovništva. A ljepote naše zemlje nije ni potrebno posebno naglašavati“, zaključio je doktor Konjević.

  , , , , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.