NaslovnaEdukacijaEdukacija: Master kurs “Otiskivanje u implanto-protetici”

Edukacija: Master kurs “Otiskivanje u implanto-protetici”

Zubotehnička laboratorija “Full Dent” organizuje edukativni master kurs “Otiskivanje u implanto-protetici”, koji će se održati u subotu (6. novembar). Mjesto održavanja: Knjaza Miloša 15, Banja Luka (sala Full Dent laboratorija, II sprat).

Predavači su prof. dr. Aleksandar Todorović i prim. dr Dejan Lisjak, broj mjesta je ograničen. Kotizacija: 500 KM, a prijave i informacije na + 387 66 168-257.
Cilj edukativnog master kursa je da polaznici steknu znanje i vještine o:
*Protokolima i tehnikama otiskivanja u implantologiji
*Kako eliminisati ili smanjiti mogućnost grešaka tokom postupka otiskivanja

- Advertisement -

Znanja koja će polaznici steći tokom master kursa:
*Izbor adekvatne kašike za otiskivanje (metalna, plastična i individualna) – koja, kada i kako
*Izbor otisnih materijala i njihove viskoznosti u zavisnosti od izabrane kašike i tehnike
*Otiskivanja
*Izbor tehnike otiskivanja u zavisnosti od broja i položaja implantata
*Kada i kako primjeniti tehniku naprednog otiskivanja
*Otisak u uslovima imedijatne ugradnje implantata
*Kako prepoznati greške nastale tokom otiskivanja
*Digitalni protokol planiranja implantata
*Digitalni protokol izrade vodjice za ugradnju
*Digitalni protokol otiskivanja

Vještine koje će polaznici steći tokom master kursa:
*Individualizacija standardne kašike
*Izbor i ispravnu pripremu otisnog materijala
*Izbor i primjenu adekvatnih elementa za otiskivanje (ekstraoralno i intraoralno povezivanje transfer sistema za otvorenu kašiku)

*Savladavanje tehnike direktnog i indirektnog otiskivanja na nivou implanta i abatmenta
*Primjenu tehnike naprednog otiskivanja nakon menadžmenta mekih tkiva privremenim
*Krunicama na implantima
*Primjenu tehnike otiskivanja tokom imedijatnog protokola ugradnje implantata
*Tehniku intraoralnog optičkog otiskivanja na nivou implanta
*Tehniku intraoralnog optičkog otiskivanja na nivou abatmenta

Satnica:
09:00-09:30 – Okupljanje učesnika
09:30-11:00 – Prvi dio predavanja (prof. Dr Todorović)
11:00-11:20 – Pauza
11:20-12:30 – Drugi dio predavanja (prim. dr Lisjak)
12:30-13:45 – Pauza za ručak
13:45-17:00 – Praktični dio

Prof. dr Aleksandar Todorović (redovni profesor na Stomatološkom fakultetu u Beogradu)
Prof. dr Aleksandar Todorović je redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na diplomskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi. Predaje fiksnu, mobilnu predkliničku i kliničku stomatološku protetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu.

Član je brojnih domaćih i internacionalnih stručnih udruženja i predsjednik Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju Srbije. Učestvovao je u preko 10 domaćih i evropskih naučnih projekata, od kojih je jedan i vodio. Napisao je preko 20 SCI radova, a na stručnim skupovima održao preko 300 predavanja. Rukovodi brojnim kontinuiranim edukacijama.

Prim. dr Dejan Lisjak (vlasnik CEREC Centar)
Rođen 07.11.1970. godine u Beogradu. Diplomirao je 25.03.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 25.06.2001. godine, takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Vlasnik je stomatološke prakse CERECCENTAR u Beogradu od 2000. godine. Poseban akcenat u razvoju prakse stavlja na primjeni savremenih dijagnostičkih i terapeutskih stomatoloških procedura i doprinosi razvoju kompjuterizovane stomatologije u regionu. Polaznik brojnih kurseva u inostranstvu kod vodećih doktora i predavača vezanih za ovu oblast.

Jedan je od osnivača Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju, osnovanog u Beogradu 2010. godine. Stručno zvanje Primarijusa dobija u junu 2010. godine kao najmlađi ljekar sa ovim zvanjem u toj deceniji. 2019. godine postaje Sironin opinion leader i njihov globalni predavač. Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Drži predavanja po pozivu na kongresima i stručnim skupovima, kao i kurseve iz oblasti medernih stomatoloških tehnologija, s posebnim osvrtom na CAI-CAD-CAM sisteme.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -