NaslovnaEdukacijaEdukacija: 3. Kongres preventivne stomatologije - “Preventiva za sve - Doktrine i...

Edukacija: 3. Kongres preventivne stomatologije – “Preventiva za sve – Doktrine i metode”

Udruženje dječijih i preventivnih stomatologa Srbije organizuje 3. Kongres preventivne stomatologije. Tema je “Preventiva za sve – Doktrine i metode”, a na programu je 19. i 20. novembra.

Kongres je u fazi akreditacije kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem (očekuje se 8 bodova za pasivno učešće, 9 bodova za prvog autora postera i 0,5 bodova za koautore postera). Održavanje III Kongresa preventivne stomatologije se zbog pandemije Covid-a 19, planira u dva formata: online i uživo u velikom amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Rankeovoj 4 (Beograd), a na Vama je da odlučite koji vid učešća Vam više odgovara.

- Advertisement -

Za učešće u poster sesija za prezentaciju stručnih radova moguće je prijaviti jedan autorski i dva koautorska rada, a autor/koautor može prezentovati samo jedan rad. Vaši rezimei treba da stignu najkasnije do 08. novembra, 2021.godine, isključivo u elektronskoj formi kao Word dokument, na e-mail adresu: udps.srbija@gmail.com

Redakcioni odbor će razmatrati samo sažetke koji su sačinjeni prema uputstvu. (Rezime se dostavlja na e-mail kao Word document, a maksimalni broj riječi je 250. Rezime treba da sadrži: cilj, metodologiju, rezultate i zaključak. Tabele, grafikone i literaturu ne prikazivati u rezimeu. Rezimei podležu recenziji, a autori će biti pravovremeno obaviješteni o odluci Redakcionog odbora). Predsjednik Naučnog odbora je Prof. dr Dejan Marković, a Organizacionog odbora Prof. dr Zoran Mandinić.

Inače, prvog dana kongresa, predavanja će imati Prof. dr Tamara Perić (Prevencija povreda), Prof. dr Ivana Vuković (Erozija zuba – da li primjećujemo na vrijeme), Prof. dr Ana Pucar (Prevencija oralnog karcinoma), Prof. dr Zoran Mandinić (Protektivni efekat selena na izloženost visokim dozama fluorida). Potom su na programu poster prezentacije stručnih i naučnih radova.

Drugog dana, previđeno je osam predavanja. Doc. dr Jelena Juloski će pričati na temu „Usna duplja – ogledalo opšteg zdravlja“, a Prof. dr Duška Blagojević o tome „Da li dovoljno jasno komuniciramo sa pacijentima u prevenciji oralnih oboljenja“. Prof. dr Elizabeta Gjorgijevska će pričati na temu “Novel enamel remineralization strategies”. „Loše navike i oralno zdravlje – uticaj na nastanak ortodontskih nepravilnost i mogućnosti tretmana“ je tema o kojoj će pričati Doc. dr Zorana Stamenković. Asist. Dr Ana Vuković će govoriti o „Procjenama rizika za karijes mliječnih zuba u svakodnevnoj praksi“, dr Valentina Sava o „MIH modern treatments“, a dr Biljana Kilibarda o „Oralnom zdravlju i upotrebi duvanskih i nikotinskih proizvoda“.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -