Dr Vesna Patrnogić: Pacijetni nisu svesni vidljivosti zuba tokom širokog osmeha

  Svakog dana susrećemo se sa pacijentim sa najrazličitijim zahtevima, očekivanjima, željama i idjeama o tome kako bi oni želeli da izgleda njihov osmeh. Osim toga, svi oni žele da povrate funkciju žvakanja koju su izgubili, a neretko i da povrte mladalački izgled. Ono što je svima zajedničko je da žele savršen osmeh – ali savršen baš za njih.

  Digital Smile Design


  U cilju u spostavljanja što bolje komunikacije na relaciji pacijent-doktor-zubi tehničar osmišljen je Digital Smile Design. To je u stvari najnoviji instrument u estetskoj stomatologiji koji omogućava pacijentu da zajedno sa stomatologom kreira idealno rešenje za svoj osmeh.

  Procedura kreiranja osmeha započinje pregledom zuba i okolnih tkiva, analizom snimaka, ili u nekim slučajevima 3D ortopana ukoliko se planiraju neki kompleksniji zahvati kao što je ugradnja implantata. U obzir se uzimaju i specifičnosti lica kao što je simetrala lica, razmak između zenica, paralelnost zenica sa zubima, vidljivost gingive pri osmehu…

  Za svakog pacijenta izrađuje se serija fotograsfija i video zapisa koji nam pomažu  u analizi položaja i odnos zuba, desni i usana u mirovanju u čemu nam pomažu fotogradfije, ili tokom smeha i govora u čemu nam pomažu video zapisi. Neretko ni sami pacijetni nisu svesni kolika je vidljivost njihovih zuba tokom širokog osmeha.

  Procedura


  U prvoj fazi se koncentrišemo na crte lica i planiramo najbolje rešenje u odnosu na parametre kao što su razmak između zenica, simetrala lica, a zatim se upoređuje simetrala lica sa simetralama usana i zuba. U drugoj fazi dolazimo do onoga zbog čega su pacijenti dšli kod nas – a to je savršen osmeh.

  Zahvljaujući analizi lica možemo da  procenimo koji je to oblik i položaj zuba koji je idealan, odnosno skladan za svakog pojedinačnog pacijenta, kao i koja je to dimenzija zuba koja će biti u dobrom odnosu sa položajem donje usne tokom osmeha kako bi se dobio takozvani pozitivan smile line koji je ključni činilac lepog i skladnog osmeha. Osim toga, oblik zuba mora biti i u skladu sa mentalitetom, polom i godinama svakog pacijenta.

  Za početak crtamo konture postojećih zuba, da bi smo bolje mogli da sagledamo trenutnu situaciju u odnosu na ono što želimo da postignemo.Ovaj deo analize u mnogome nam olakšava komunikaciju sa zubnim tehničarima jer im možemo dostaviti precizne parametre po kojima rade. Nakon analize uz pomoć virtuelne simulacije budućih zuba plan možemo da predočimo pacijentu. Simulacija različitih terapijskih planova omogućava pacijentu da istraži i odabere plan koji mu se najviše dopada. Tako pacijenti mogu da uporede kakav je izgled zuba sada i kakav će biti nakon završenih intervencija.

  Prednosti


  Kada govorim o prednosti Digital Smile Designea, onda je to svakako aktivno učešće pacijenta u kreiranju svog osmeha. Zašto je to tako važno? Pre svega zato što pacijenti kad dođu kod nas ne zanju kakav smo mi to osmeh za njih isplanirali i zato je dobro da pre bilo kakve intervencije mogu to sa nama da prodiskutuju i da vide virtuelnu simulaciju svog budućeg osmeha. To nam u mnogme poboljšava komunikaciju i saradnju sa pacijentima i sagledvanje njihovih želja, ali naravno i mogućnosti da ih ostvarimo.

  Na kraju nije toliko važno da mi budemo zadovoljni svojim malim ili velikim umetničkim delima već da pacijetni budu zadovoljni svojim zubima i osmehom i da budu samouvereni i sigurni da su napravili pravilan izbor.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.