Dr Stevan Kopanja i Edukativni centar Tmoorrow Tooth organizuju predavanje na temu endodoncije

  Edukativni centar Tomorrow Tooth i dr Stevan Kopanja biće organizatori jedinstvenog dvodnevnog predavanja “SRB-ENDO VIKEND #UKANALU”, koje će se održati u beogradskom hotelu “In”, 23. i 24. februara, saopšteno je našem portalu.

  Predavanja će se, kako je najavljeno, održati sa demonstracijom brojnih faza endodontske terapije na dentalnom operativnom mikroskopu, što će učesnici vidjeti uživo na velikom projektoru.

  “SRB-ENDO VIKEND #UKANALU” osmišljeno je kao kombinacija teoretskog predavanja, live demo i prikaza najtežih slučajeva iz prakse u full protokolu, uz brojne visoko kvalitetne kliničke fotografije, video snimke i radiograme.

  Predavanje je, kako je naglašeno, bez sponzorstva, što znači da se ne promovišu materijali, instrumenti, i oprema, a još jedna specifična karakteristika je osvrt na greške koje se dešavaju u praksi. Biće, takođe, pokazani i objašnjeni principi rada, kao i različite metode, tehnike i protokoli.

  Ciljevi predavanja

  • Da se prenesu novi koncepti endodoncije gdje se granice i mogućnosti bezbjedne instrumentacije i liječenja velikih periapikalnih lezija pomjeraju, čak i uz konzervativne pristupne kavitete
  • Da se prenesu novi aspekti izolacije pomocu koferdama, naročito u najtežim subgingivalnim defektima
  • Da se prenese praktično primjenljivo znanje, sa brojnim cakama i trikovima i praktičnim savjetima
  • Da se eliminiše uticaj kompanije koje imaju jedini cilj da prodaju!

  Problemi endodoncije

  • Pogresna dijagnoza
  • Kontaminacija operativnog polja
  • Frakture zuba
  • Zaboravljeni kanali
  • Nemogućnost obrade apikalnog dijela zuba
  • Loše, pogrešno ili nikakvo očitavanje apeks lokatora
  • Jatrogene greške – frakture instrumenta, stepenik-blokada, transpozicija
  • Post operativni bolovi i otoci
  • Ekstruzija materijala za definitivno punjenje,
  • Akutna stanja [SIP i AAP],
  • Velike periapikalne lezije

  Teme predavanja “ENDODONCIJA”

  • Dijagnoza oboljenja pulpe – nova klasifikacija, testovi pulpe, dokumentacija
  • Radiološka dijagnostika – gdje griješimo u izboru tipa radiografisanja, šta propuštamo, i šta “ne gledamo” na snimku
  • CBCT-3D u endodontskoj terapiji – koje su indikacije, kakve su isntrukcije za snimanje, kako se zub priprema za snimanje
  • Izolacija pomoću koferdama – tehnike, izbor kvačica, subgingivalna izolacija, određivanje položaja i veličine rupa na gumi…
  • Priprema zuba za endo th – rekonstrukcija nedostajućih zidova, izbor materijala, značaj i uticaj
  • Pristupni kavitet – gdje su granice i mogućnosti endodoncije uz konzervativni pristupni kavitet, koji su instrumenti izbora, analiza radiograma, kakav je uticaj biomehanički na opstanak zuba
  • Identifikacija kanala – poseban osvrt na BM2 i MM
  • Vrste i izbor nikl-titanijumskih instrumenata – kako i na osnovu čega izabrati Ni-Ti instrumente za svakodnevnu praksu
  • Ručna i mašinska obrada kanala – od ulaza u kanal do apikalne granice preparacije
  • Instrumentacija kanala – tehnika koja se može primijeniti u svim kliničkim situacijama i anatomskim varijacijama bez obzira na Ni-Ti sistem koji se koristi
  • Pravilna upotreba apeks lokatora – koji izabrati, kako pravilno očitavati vrijednosti, šta ako “ne pokazuje apeks”
  • Jednoseansna / višeseansna terapija – koje su prednosti i mane, od kojih faktora zavisi, kakav je uspjeh, koji vid th izabrati
  • Konzervativno liječenje velikih periapikalnih lezija – pravilna Dg, kako bez hirurgije, koja medikacija
  • Revizije endodontski liječenih zuba – različite tehnike uklanjanja materijala iz korijena zuba, potpuna ili selektivna revizija
  • Interseansna medikacija – koji medikamenti, kada i zašto
  • Upotreba MTA – indikacije, način rada, kontrola krvarenja, alternative
  • Dezinfekcioni protokol – koji irigansi i zašto, koja količina, kojim redosledom]
  • Opturacija kanala: pravilan izbor silera i tehnike definitivnog punjenja kanala – koji siler koristiti i zašto, prednsoti i mane hladne i tople gutaperke, kako napuniti kanale toplom gutaperkom bez kupovine skupe opreme koja košta i do par hiljada eura
  • Post endo rekonstrukcija zuba – izbor materijala i tipa nadoknade, da li nam trebaju kočići, koji je nedostatak fiberglas kočića

  Uživo demonstracija na dentalnom operativnom mikorskopu

  • Postavljanje koferdama
  • Pre endo build up u subgingivalnim slučajevima
  • Konzervativni pristupni kavitet
  • Instrumentacija kanala ručnim instrumentima
  • Instrumentacija kanala instrumentima pune rotacije
  • Instrumentacija kanala instrumentima recipročne kretnje
  • Demonstracija tehnike instrumentacije koja se može primijeniti u svim kliničkim situacijama
  • Dezinfekcija kanalnog sistema
  • Aplikacija MTA
  • Različite tehnike definitivnog punjenja
  • Za svaku temu će biti prikazan poseban slučaj kao primjer i objašnjenje za svaki korak.

  Kotizacija

  Cijena predavanja iznodi 35. 000 dinara, a uplate se vrše na racun Edukativnog centra Tomorrow Tooth.

  Broj mjesta je ograničen!

  Infromacije, rezervacije i zakazivanje

  O predavaču

  Stevan Kopanja je završio Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu sa opštim uspjehom 9.29 u toku studija.

  U svojoj praksi posvećen je isključivo kliničkom radu iz oblasti restaurativne stomatologije i endodoncije.

  Vlasnik je i osnivač stomatološke ordinacije “Lege Artis – Kopanja” u Batajnici. Od 2015. je prvi međunarodni član grupe TOMORROW TOOTH.

  U Srbiji i inostranstvu je održao brojna predavanja i hands on treninge na različite teme iz endodoncije i restaurativne stomatologije.

  Filozofija Tomorrow Tooth grupe i njegove prakse je “patient i outcome centered dentistry”, o čemu će prisutni biti upoznati tokom predavanja.

  VAŽNA NAPOMENA

  Zbog velikog broja informacija tokom predavanja svi polaznici će dobiti pismenu rekapitulaciju najbitnijih stvari.

  Na ovom Facebook eventu, kako je najavljeno, u narednom periodu će biti prikazani radovi dr Kopanje, na svaku od tema predavanja, tako da će zainteresovani imati uvid šta će biti na predavanju.

  , , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.