Doc. dr Svjetlana Janković: Hipomineralizacija gleđi na molarima i incizivima– funkcionalni ili estetski problem

  Autor: Doc. dr Svjetlana Janković, Medicinski fakultet, studijski program Stomatologija, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Foča, Republika Srpska, BiH

  Hipomineralizacija molara i inciziva (Molar Incisor Hypomineralisation – MIH) je strukturna, razvojna anomalija gleđi. Karakteriše se pojavom hipomineralizovanih defekata gleđi, prvenstveno na  prvim stalnim molarima. S obzirom da se rana mineralizacija gleđi odvija u istom vremenskom periodu, promjene mogu da se ispolje i na incizivma.

  Uglavnom, zubi niču zdravi, ali sa vidljivom promjenom boje u pojedinim dijelovima krunice zuba. Veoma je važna rana dijagnoza jer karijesna lezija može da maskira hipomineralizacione promjene. Dijagnoza se postavlja relativno lako. Dovoljno je vizuelno pregledati zube neposredno po nicanju. Kriterijumi za dijagnostiku MIH su:

  • Ograničena zamućenja gleđi
  • Posteruptivni prekid gleđi
  • Atipični ispuni
  • Izvađeni zubi zbog MIH
  • Neiznikli zub

  MIH je najlakše opisati kao ograničeno zamućenje gleđi, nepravilnog oblika, veličine i strukture. Zamućenja su uglavnom prisutna na vestibularnim površinama i na površinama zuba gdje se najrjeđe karijes javlja. Boja je obično bijela, tako da zamućenja podsjećaju na oblačiće. Pomenute promjene mogu biti i žute ili žuto-braon. Uočljivo je da izmijenjena gleđ nije transparentna niti translucentna, a u pojedinim djelovima može biti i porozna. Svim promjenama može se odrediti i stepen izraženosti, koji se rangira kao blago, umjereno i teško oštećenje. Posteruptivni prekid gleđi je karakterističniji za molare. Atipični ispuni su veliki ispuni koji zahvataju više površina zuba i obično se ispod ili oko njih uočavaju zamućenja u gleđi. Takođe, kada već u uzrastu od osam godina nedostaju prvi stalni molari može se posumnjati da se radi o MIH.

  Osim izmijenjene boje i strukture, zajedničko za incizive i molare jeste da su, u većini slučajeva, osjetljivi na termičke, hemijske i mehaničke nadražaje. Djeca sa ovim promjenama često izbjegavaju da peru zube jer osjećaju bolne senzacije na hladnu vodu. Na taj način se stvara veća količina dentalnog plaka, koji direktno ugrožava zdravlje zuba. Ovom riziku posebno su izloženi molari. Za smanjenje preosjetljivosti koristi se lokalna aplikacija visokokoncentrovanim preparatima fluora u vidu laka (5% NaF), gela (0,4% kalajni fluorid) ili paste za preosjetljive zube. Najidealnije bi bilo da se odmah po nicanju zaliju fisure zuba. Prednost treba dati novijim generacijama zalivača koji se mogu aplikovati dok zub još nije dostigao okluzalnu ravan i koji otpuštaju jone fluora. Takođe, evidentno je da su komplikacije u smislu pucanja i odlamanja gleđi, kod ove strukturne anomalije, neizbježne.

  Ovi pacijenti često zahtijevaju multidisciplinaran stomatološki tretman koji zavisi od uzrasta pacijenta, stanja zahvaćenog zuba kao i stepena hipomineralizacije. Studije koje su rađene na tu temu, ukazuju da je, za terapiju zuba zahvaćenih MIH promjenama, potrebno deset puta više vremena u odnosu na zdrave zube. Dobra lokalna analgezija je preduslov za uspješnu sanaciju. Ponekad je, zbog hipersenzitivnosti ovih molara, neophodno dati i dvije anestezije. Obezbjeđivanje suvog radnog polja je poseban problem pri sanaciji hipomineralizovanih prvih stalnih molara. Za postizanje suvog radnog polja najidealnija je primjena koferdama, čime se omogućava i lagan pristup zahvaćenim zubima. Na ovaj način obezbjeđuje se i bolji komfor pacijenata obzirom da koferdam štiti okolne zube od termičkih i hemijskih nadražaja tokom restauracije zahvaćenog zuba. Istraživanja su pokazala da je u djece sa težim oblikom MIH strah od stomatološke intervencije značajno povećan.

  Za restauraciju krunica zahvaćenih molara mogu biti upotrebljeni različiti materijali. Materijal izbora za sanaciju hipomineralizovanih defekata su kompoziti. Pravilno primijenjeni, uz korišćenje adhezivnih sistema, kompozitni materijali imaju dobru otpornost, trajnost, kao i rubno zatvaranje. Zbog obimmih lezija i najčešće atipičnih preparacija, amalgam ima ograničenu upotrebu jer ne može da se zadovolji formu otpora i forma retencije. Za zbrinjavanje manjih defekata na molarima u obzir mogu doći i glas-jonomer cementni (GIC) ispuni. Kada se radi o velikim defektima koji zahvatju kompletnu krunicu zuba u obzir mogu doći i čelične krune. Čelične krunice potpuno eliminišu preosjetljivost zuba, sprječavaju dalje oštećenje pri žvakanju i pojavu karijesa. Za cementiranje krunica preporučuje se GIC.

  Prelom krunice zuba kao komplikacija MIH-a

  Zbog izmijenjene strukture, ali i boje, incizivi najčešće predstavljaju estetski problem. Bijeljenje zuba daje dobre rezultate ako se radi o blagim, bjeličastim zamućenjima, ali kod žutih ili žutobraon promjena dovodi samo do minimalnih poboljšanja. Mikroabrazivna tehnika se takođe može koristiti, ali daje dobre rezultate samo ako se zbrinjavaju blaže promjene. Kompozitne restauracije, kada se radi o manjim hipomineralizacijama, uz korišćenje savremenih adhezivnih sistema, mogu nadoknaditi defekte gleđi i predstavljaju dobro rješenje. Kada je zahvaćena veća površina zuba, najčešće se postavljaju kompozitne fasete koje se izrađuju direktno ili indirektno. Većina kompozitnih faseta, koje se izrađuju kod djece i adolescenata, se izrađuju direktno i predstavljaju trajno rješenje za duži vremenski period.

  MIH promjene nastaje uslijed trajnog oštećenja ameloblasta u ranoj fazi maturacije, a sve to se dešava u prvoj godini po rođenju djeteta. Iako se u novijoj literaturi navode brojni etiološki faktori, ove promjene su još uvijek nepoznate etiologije. Kao mogući uzročnici pominju se: mala tjelesna težina na rođenju (ispod 2500 g), poremećaj metabolizma Ca i P, hipoksija na rođenju, deficit vitamina D, česta upotreba antibiotika, zagađenja iz životne okoline, genetski faktori i dr. Prevalenca ove pojave u svijetu značajno varira i kreće se od 2,6- 40,2 odsto. Istraživanje koje je sprovedeno u Bosni i Hercegovini, na teritoriji opštine Foča, pokazuje da rasprostranjenost MIH promjena kod djece od godina godina iznosi 12,8 odsto.

  Hipomineralizacija prvih stalnih molara i inciziva, zbog veličine defekata, preosjetljivosti, brzog nastanka karijesa i drugih komplikacija, pretstavlja i funkcionalni i estetski problem. Djeci, kod kojih je konstatovana ova strukturna anomalija, treba pružiti sve nepohodne informacije o mogućoj sanaciji ali i komplikacijama do kojih može dovesti ovaj poremećaj. Takođe je važno insistirati na redovnim kontrolnim pregledimma. Kako etiološki faktori za MIH nisu još uvijek poznati, ostaje jedino da se ranom dijagnostikom i blagovremenom prevencijom kao i terapijom, pokušaju spriječiti i ublažiti komplikacije. Ovi pacijenti zahtijevaju multidisciplinaran pristup i usku saradnju dječijih stomatologa, ortodonata, roditelja i samih pacijenata. Implementacijom stomatološkog preventivnog programa može se doprinijeti poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa MIH-om.

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.