Denty GoldDental organizuje kurs o upotrebi SiroLaser Blue lasera

  Kompanija Denty GoldDental organizovaće u saradnji sa DentsplySirona radni kurs o upotrebi SiroLaser Blue lasera. Kurs će se održati u subotu, 31. marta, u prostorijama firme Denty GoldDental, u Beogradu. Predavač i rukuvodilac kursa biće dr Marko Magić.

  Kao i svi ostali kursevi koje organizuju Denty GoldDental i DentsplySirona workshop će biti sastavljen iz dva dijela – teorijskog i praktičnog.

  Sadržaj predavanja

  • Uvod – fizika lasera
  • Djelovanje lasera na tkiva
  • Laser u stomatologiji
  • Sigurnost
  • SiroLaser Blue – predstavljanje uređaja i nove talasne dužine
  • Raspon indikacija i način upotrebe
  • Prikaz kliničkih slučajeva i rasprava

  Praktični dio kursa

  • Rad sa laserom na svinjskim glavama.

  Sve informacije možete dobiti kontaktom jednog od naših menadžera:

  • Slađana Spasić: 011/242-1295; sladjana.spasic@denty-golddental.com
  • Vesna Pilipović: 021/444-246

  ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.