Naslovna Savjeti Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji?

Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji?

Piše: Iva Milinković
Zbog izuzetno velike zastupljenosti u populaciji, blagovremena terapija i kontrola oboljenja od ključnog su značaja za opstanak zuba. Terapija oboljenja parodoncijuma uključuje, prije svega, nehiruršku, a ponekad i hiruršku terapiju koje, prema protokolima savremene literature, najčešće podrazumijevaju sistemsku primjenu antibiotika kao dopunu mehaničkoj terapiji, a u cilju obeskličavanja usne duplje. S druge strane, dentalni implantati nalaze široku primjenu u savremenoj stomatološkoj praksi u cilju zamjene izgubljenih zuba. S obzirom na porast broja ugrađenih implantata kao i na, sada već višedecenijski, period njihove primjene, proporcionalno raste i broj komplikacija. Terapija za cilj ima sanaciju inflamacije i spašavanje samih implantata. Terapijske mjere koje se u tu svrhu preduzimaju podrazumijevaju mehaničke mjere za dekontaminaciju površine implantata, aplikaciju različitih hemioterapeutika, uz, često, sistemsku antibiotsku terapiju.

S obzirom na kontraindikacije koje sistemska primjena antibiotika nosi, a koje se prije svega odnose na toksičnost, povećanje rezistencije mikroorganizama i nedovoljno “ciljano” polje djelovanja kada je riječ o usnoj duplji, postavlja se pitanje da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji. Od nedavno na tržišu je dostupan specifičan preparat koji predstavlja lokalni antibiotik na bazi penicilina s produženim dejstvom, u kombinaciji sa beta-laktamazom koja dodatno oštećuje ćelijski zid mikroorganizama. Preparat se dobija miješanjem praha i tečne komponente, a kada se aplikuje u usnoj duplji, formira tanak film koji svoju aktivnost ispoljava u narednih 7 do 10 dana. Indikacije za primjenu ovog preparata su brojne, od dopunske terapije u nehirurškoj i hirurškoj terapiji parodontitisa, preko nehirurške i hirurške terapije komplikacija oko dentalnih implantata (periimplantnih mukozitisa i periimplantitisa), održavanja parodontoloških i implantoloških pacijenata, do poboljšanja zarastanja hirurških rana ili dopunske terapije različitih inflamatornih procesa u usnoj duplji. Preparat se ne preporučuje pacijentima alergičnim na penicillin i cefalosporine.
Prikaz pacijenta
Pacijent starosti 29 godina, s agresivnom formom parodontitisa. Pacijent je u trajanju od 2 godine liječen nehirurškom, a zatim i hirurškom terapijom oboljenja parodoncijuma uz primjenu preparata GelCide. Nakon dvije godine, pacijent je protetski rehabilitovan fiksnim protetskim radom.

O autoru
Iva Milinković je docent na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala je u ovoj instituciji 2006. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. 2012. godine provela je, kao stipendista Internacionalne Fondacije za Implantologiju (ITI), godinu dana u Eastman bolnici u Rimu, pod mentorstvom dr Luke Kordara, usavršavajući se iz oblasti parodontologije, augmentacionih procedura i oralne implantologije. 2014. godine postaje specijalista parodontologije i oralne medicine. Dr Milinković je član Kongresnog komiteta i Komiteta mladih Evropske Asocijacije za Oseointegraciju (EAO). Od 2019. godine, član je uređivačkog odbora časopisa International Journal of Prosthetic Dentistry. Dr Milinković je član Evropske Federacije za Parodontologiju (EFP), EAO i ITI. Do sada je više puta publikovala u časopisima na SCI listi, aktivno učestvovala na skoro svim međunarodnim godišnjim konferencijama iz oblasti parodontologije i implantologije, koautor je Praktikuma iz Parodontologije. (Dental Tribune Srbija)

- Advertisment -

POPULARNO

Zašto stomatološke ordinacije moraju imati društvene mreže – vodič za digitalni marketing

Bez obzira kojim se poslom odnosno biznisom bavite, ulaganje u marketing, posebno digitalni je neophodan. Nije dovoljno imati samo kvalitetan „proizvod“, jer...

Biodentaplast vizili – estetika i funkcionalnost

Savremeni način života se odražava na sve aspekte ljudske ličnosti. Ubrzan tempo, stres na radnom mjestu i ekonomski momenat diktiraju životne navike...

Doktori iz ordinacije “Simić Dent” odgovaraju na pitanja čitalaca

Na pitanja čitalaca našeg portala, ove nedelje odgovorali su doktori iz ordinacije „Simić Dent“ iz Banjaluke.Par mjeseci nosim mobilni ortodontski aparat i...

Evo kako sačuvati zube i zadržati savršen osmijeh

Lijep osmijeh i zdravi zubi najbolji su ukras na licu svake osobe. Međutim, osim estetskih benefita, zdravlje zuba je direktno ili indirektno...
- Advertisment -