fbpx
NaslovnaRiječ stomatologaCAD CAM Krunice za jedan dan

CAD CAM Krunice za jedan dan

Digitalne tehnologije imaju sve veću primjenu i u stomatologiji. Mnoge faze u protetici koje se rade manuelno, mogu biti urađene i digitalno. Cad cam tehnologija, kompjuterski vođeno dizajniranje i izrada nadokanada omogućila je da klasičnu izradu mijenja kompjuter.

Digitalni otisak

Foto: what-dentist.com
- Advertisement -

Svaki pacijent kome je rađena bilo koja protetska nadoknada upoznat je sa kašikom za uzimanje otiska, otisnom masom i prošao je fazu otiskivanja. Danas je moguće ovu fazu izvesti intraoralnim skenerima gdje nam ni kasika ni otisna masa više nisu potrebne.

Nakon ovakvog, digitalnog otiskivanja, informacija jako brzo stiže u zubotehničku laboratoriju, gdje se, opet kompjuterski, dobija virtuelni model, na kome se dizajnira buduća protetska nadoknada a zatim na osnovu ovoga dizajna, kompjuterski i izradjuje, sječe iz komada ili se čestice materijala sinteruju (slažu i stapaju).

Kada postoje uslovi, ove laboratorijske faze moguće je izvesti i u ordinaciji. Često se primjenjuju i kombinacije ove dvije metode. Tako npr otisak se može uzeti klasičnom metodom, izliti gipsani model, koji dalje može da se skenira i nastavi procedra digitalno. Ili može se kompjuterskim putem dobiti osnova buduće nadokande, core, a zatim ručno fasetirati keramikom do pune morfologije.

Da li se krunice zaista mogu dobiti za jedan dan?

Broj mogućih opcija je jako veliki. Za koju će se stomatolog opredijeliti zavisi od konkretnog slučaja, njegove obučenosti, opremljenosti stomatološke ordinacije i laboratorije. Za neke kompleksne radove, analogne faze, sve ili pojedine,i dalje imaju prednost, preciznije su i predvidivije.

Kada su u pitanju manji radovi, digitalizacija procesa može znatno skratiti trajanje izrade. Ručnom izradom najčešće je potrebno isto vreme za izradu jedne ili dvadeset kruna. Jedna kruna ili manji most, digitalnim putem mogu se dobiti i u toku jednog dana.

Koje se sve protetske nadoknade mogu izraditi digitalnom tehnologijom?

Digitalnim putem mogu se izraditi bezmetalne nadoknade, privremene krune i mostovi, metalna osnova metalokeramičkih nadoknada, hirurški implantološki stentovi… Iako se mnogo češće cad cam vezuje za fiksne radove, moguće je izraditi i mobilne proteze na ovaj način.

Ukoliko ste zainteresovani da zakažete konsultativni pregled za zubne krunice u našoj stomatološkoj ordinaciji, najbolje bi bilo da pozovete našu ordinaciju Stomatolog Novi Sad | Dental Centar Bobić, Novi Sad na broj +381638217839 i da se tim putem dodatno informišete, odnosno da zakažete pregled. Ukoliko želite da pročitate još neke od naših blogova posetite ovaj link – korisni stomatološki saveti. Za povratak na početnu stranu kliknite na ovaj link Stomatolog Novi Sad | Dental Centar Bobić, Novi Sad.

Izvor: Dental centar Bobić

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -