NaslovnaRiječ stomatologaBol i preskakanje viličnog zgloba

Bol i preskakanje viličnog zgloba

Vilični ili temporomandibularni zglob (TMZ) je parni (lijevi i desni) i jedini zglob na glavi. Vilični zglob povezuje jednu kost, donju vilicu (mandibulu), sa kostima lobanje.

Po svojoj osnovnoj građi se ne razlikuje previše od ostalih zglobova na ljudskom tijelu. Čine ga dvije zglobne površine (vilična jama i glava donje vilice) i disk, koji je postavljen između njih.

dr Dragan Gavrilov (Foto: magicdent.co.rs)
- Advertisement -

Osim zglobne čaure, koja ga okružuje, na njemu se nalaze i pripoji ligamenata i mišića koji učestvuju u svim pokretima donje vilice.

Funkcija viličnog zgloba
Funkcija viličnog zgloba ogleda se u omogućavanju pokreta donje vilice koji se izvode u toku govora, žvakanja i gutanja. Jedan je od najaktivnijih zglobova u čovječijem organizmu, što znači da se broj njegovih pokreta u toku jednog dana može mjeriti stotinama, pa i hiljadama puta.

Poremećaj funkcije viličnog zgloba
Ovo više nije rijetka pojava i svaka osoba je bar jednom iskusila određenu nelagodnost, npr. preskakanje, pucketanje pa čak i bol. S obzirom na kompleksnost građe zgloba i simptomi koji se mogu pojaviti su vrlo raznoliki.

Foto: magicdent.co.rs

Osim prethodno opisanih, dešava se da osoba pored neprijatnosti u zglobu, ima i bolove u mišićima koji kontrolišu pokrete vilice, a koji se nalaze u obrazu i sljepoočnom dijelu glave. Osim bolova, kod mišića pokretača donje vilice, moguće je osjećati i određenu vrstu grča, napetosti, kao i kod svakog drugog mišića tijela.

Ukoliko se problemi viličnog zgloba ne prepoznaju na vrijeme, oni najčešće progrediraju, simptomi se pojačavaju, a javljaju se i novi, tipa glavobolje, zujanje u ušima pa i vrtoglavice.

Uzrok poremećaja funkcije viličnog zgloba
Tačan uzrok poremećaja funkcije viličnog zgloba nije moguće uvijek utvrditi, ali postoje određeni predisponirajući faktori za nastanak problema. U skladu sa savremenim načinom života, obavezama i stresom kojem smo svakodnevno izloženi, učestalost poremećaja funkcije viličnog zgloba postaje svakodnevna pojava kod naših klijenata.

dr Dragan Gavrilov (Foto: magicdent.co.rs)

Kako prepoznati postojanje problema?
Prvi simptomi poremećaja funkcije viličnog zgloba su vrlo suptilni, najčešće subjektivno neprimjetni. Obično su potrebne godine da prođu, dok ne dođe do pojave svjesti kod čoveka da ima problem sa tim zglobom. Međutim, ono na šta se naši klijenti žale prilikom posjete Stomatološkoj ordinaciji Magic Dent, su:
*stiskanje zuba noću ili tokom dana i škripanje zubima (bruksizam),
*trošenje griznih površina kako prednjih, tako i zadnjih zuba,
*defekti vratnih površina zuba
*povećana osjetljivost zuba.

Tek naknadno, u razgovoru sa stomatologom, navode se i problemi tipa:
*pucketanja ili preskakanja u viličnim zglobovima,
*bolne osjetljivosti,
*pa čak i ograničenog otvaranja vilice.

Foto: novosti.rs

Koji su uzroci nastanka problema viličnog zgloba?
Razlozi koji dovode do problema vezanih za vilični zglob su raznoliki:
*povreda zgloba,
*povreda mišića pokretača vilice,
*slabljenje ligamenata i kapsule zgloba,
*trošenje hrskavice diska,
*ali i dugotrajne parafunkcije, kao što su: škripanje i stiskanje zuba,
*i kao najčešći razlog gubitak manjeg ili većeg broja zuba u objema vilicama.

Kako nedostatak zuba utiče na vilične zglobove?
Gubitkom manjeg ili većeg broja zuba, pogotovo u bočnim regijama, dolazi do gubitka prirodne visine zagrižaja svake osobe. Naime, kako mišići vilica, tako i zglobovi, postavljeni su kod svakoga od nas da funkcionišu u sinergiji sa veličinom i položajem zuba u gornjoj i donjoj vilici.

Ukoliko dođe do gubitka, vađenja zuba, u tim regijama, ta ravnoteža biva narušena. Vilični zglob do određenog trenutka može da kompezuje nedostatek pojedinih zuba, međutim, u jednom trenutku ti kapaciteti se prekorače, i u zglobu počnu da se dešavaju određene patološke promjene.

Hrskavica diska zgloba se istanjuje, poremeti se funkcija pokretača diska i koštanog dijela zgloba, i tada počinju da se javljaju i subjektivni problemi navedeni u gornjem dijelu teksta. Usljed asimetričnih promjena koje se dešavaju na viličnim zglobovima, vrlo često se može primijetiti skretanje jedne strane donje vilice pri otvaranju ili zatvaranju usta.

Foto: centarzdravlja.hr

Kako postaviti dijagnozu i koji su načini za rešavanje ovog problema?
Prilikom postavljanja dijagnoze problema viličnog zgloba neophodno je uraditi:
*detaljan klinički pregled,
*razgovor sa pacijentom,
*analizu pokreta donje vilice
*analizu adekvatnih rendgenoloških snimaka.

Terapija se zasniva na prepoznavanju i otklanjanju uzroka poremećaja funkcije viličnog zgloba. Kod disfunkcije i oštećenja anatomskih dijelova zgloba izazvanih bruksizmom, ili stiskanjem zuba, liječenje je kompleksno.

Ono podrazemijeva izradu splinta, folije odgovarajuće debljine, koju klijent nosi danju kod kuće, i obavezno noću. Takođe, obaveza stomatologa je da ukoliko postoji bol i određena ograničenost otvaranja usta, prepiše odgovarajuće vježbe, ili čak i fizikalnu terapiju, radi ublaženja simptoma.

Kod poremećaja funkcije zgloba izazvanim nedostatkom pojedinih ili svih bočnih zuba, liječenje se zasniva na protetskoj nadoknadi nedostajućih zuba. Ukoliko bol i zapaljenje zgloba traju duže, i ne prolaze uprkos svim prethodnim koracima, neophodno je uvesti i medikamentoznu terapiju. U tom slučaju se najčešće koriste antiinflamatorni lijekovi kao i lijekovi za relaksaciju mišića.

Izvor: ordinacija Magic Dent

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -