fbpx
NaslovnaIntervjuPacijenti sa smetanja u razvoju, i djeca i odrasli, se saniraju na...

Pacijenti sa smetanja u razvoju, i djeca i odrasli, se saniraju na Stomatološkoj poliklinici

Često se pacijenti zbog stomatoloških problema, posebno djeca i mladi, javljaju na Stomatološku polikliniku Kliničkog centra Crne Gore, gdje traže pomoć dječijih stomatologa, oralnih hirurga…

Na neka od pitanja pacijenata, odgovarala je doktorka Marija Janković, sa odjeljena oralne hirurgije.

- Advertisement -

Ko su pacijenti koji se liječe na vašem odjeljenju?
„Na odjeljenju oralne hirurgije, liječe se pacijenti svih životnih dobi. Ono što karakteriše naše odjeljenje jeste saradnja sa svim ostalim odjheljenjima na Stomatološkoj poliklinici Kliničkog centra Crne Gore. Tako da mi imamo pacijente od najranije životne dobi, recimo djecu predškolskog uzrasta i ranog školskog uzrasta, koji kod nas uglavnom dolaze po uputu specijaliste ortopedije vilica, zato što ta djeca imaju poteškoće prilikopm nicanja stalnih zuba i onda je naš posao, u saradnjima sa specijalistima ortopedije vilica, da uklonimo te preopreke.

Najčešće se radi o nekim prekobrojnim zubima ili nekim odontomima, to su benigni tumori, tumori dentogenog porijekla. Zatim, nerijetko se kod nas djeca javljaju i zbog infekcija koje su dentogenog porijekla i tada imamo saradnju sa odjeljenjem dječije i prevenentivne stomatologije, kao i sa klinikom za maksilofacijalnu hirurgiju. Javljaju nam se i djeca starije školske dobi, studenti koji kod nas dolaze sa već pomenutim indikacijama, ali te indikacije su i proširene na druge ortodontske probleme koji su vezani za impaktirane, neiznikle zube, gdje mi često radimo žermektomije, to je neko profilaktičko vađenje zuba koji još nisu formirani.

Stomatološka poliklinika
Stomatološka poliklinika (Foto: stomatologija.me)

Zatim, ti pacijenti se opet javljaju i zbog nekih infekcija u predjelu vrha korijena zuba, kada se u saradnji sa odjeljenjem za bolesti zuba, koje odradi pripremi, mi radimo hirurške intervencije u predjelu vrha korijena, zatim nam se javljaju cistektomija. Ti pacijenti nam se javljaju i po uputima stomatologa sa primarnog nivoa usljed započetih vađenja. Ono što karakterišeodjeljenje oralne hirurgije jeste da mi rješavamo komplikacije sa primarnog nivoa.

To su neke započete ekstrakcije, koje stomatolozi nisu u mogućnosti za završe, zatim komunikacije sa makislarnim sinusom, koji mi zatvaramo hirurški, vadimo strana tijela iz sinusa, zaustavljamo krvarenja i rješavamo neke dentogene infekcije, koje se na primarnom nivou ne mogu završiti. Takođe, imamo pacijente srednje životne dobi i naravno starije pacijente. Što je karakteristično za pacijente starije životne dobi, jeste da oni imaju neke komorbiditete i po tome se smatraju pacijentima rizika za stomatološke intervencije, posebno za ekstrakcije zuba tako da budu upućeni sa primarnog nivoa na odjeljenje oralne hirurgije. Na odjeljenju oralne hirurgije, liječe se i pacijenti sa posebnim potrebama. Postoje određeni timovi sa odjeljnjem dječije i preventivne stomatologije i odjeljenjem bolesti zuba, koji saniraju pacijente sa smetnjama u razvoju“.

Da li popravljate zube djeci sa posebnim potrebama? Dva zuba su kvarna.
„Pacijenti sa smetanja u razvoju, i djeca i odrasli, se saniraju na Stomatološkoj poliklinici. Ti pacijenti se javljaju na odjeljenje dječije i preventivne stomatologije, ukoliko se radi o djeci ili na odjeljenje bolesti zuba, ukoliko se radi o odraslim osobama. Oni dolaze u pratnji roditelja ili staratelja sa pratećom medicinskom dokumentacijom, pokuša se obaviti pregled sa takvim pacijentima i odlučuje se da li su oni za saradnju u ambulanti ili moraju da se rade u uslovima opšte anestezije. Oralni hirurzi su dio tima i izvode oralno-hirurške intervencije kod tih pacijenata, ukoliko su potrebne“.

Treba da operišem zub, koja je procedura?
„Svi pacijenti prvo treba da obave pregled kod stomatologa. Nakon toga ih stomatolog upućuje na odjeljenje oralne hirurgije, gdje se oni javljaju sa snimkom i eventualno nekom pratećom medicinskom dokumentacijom. Nakon pregleda se utvrđuje da li ima indikacija za hiruršku intervenciju i ukoliko ima,. Pravi se dogovor sa pacijentom“.

Da li može kod vas da se vadi više zuba pod sedacijom i ako može dalo detaljnije? Zdrava osoba tj, nemam mentalnih oboljenja.
„Nažalost na Stomatološkoj poliklinici ne postoje uslovi za rad u analgosedaciji“.

Da li kod vas penzioneri mogu doći da im se izvadi zub?
„Oralna hirurgija nije ekstrakciono odjeljenje. Ekstrakcija zuba s eobavlja na nivou primarne stomatoploške zaštite, a penzioneri imaju ravo na izabranog stomatologa kod kojih obavljaju sve intervencije, a samim tim i ekstraklcije zuba. S obzirom da se radi o jednoj kategoriji pacijenata koji zbog svojih osnovnih oboljenja mogu da budu pacijenti rizika za oralno-hirurške inetrvencije, tada ih stomatolozi upućuju kod nas i obavezno je da se jave sa uputom i pratećom medicinskom dokumentacijom o osnovnom oboljenju“.

Zašto moram da vadim umnjake, a nisu izrasli?
„Ne savjetuje se rutinsko vađenje umnjaka. Umnjaci se vade samo ukoliko svojim rastom mogu da dovedu do nekih okolnih komplikacija. Često nam indikacije za važenje umnjaka postavljaju ortodonti u sklopu ortodontske terapije, često specijalisti protetike kao dio protetske pripreme pacijenta. Indikacije mogu da budu i ugrožavanje okolnih zuba, kao recimo da ti zubi svojim rastom dovode do resorpcije korija okolnih zuba, da dovode do karijesa na okolnim zubima ili stvaranje nekih paradontalnih džepova. Ti zubi mogu d abudu uzročnici bola ili infekcije i, takođe, su onda indikovani za ekstrakciju“.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -